• IMG_1097

Wisbygymnasiet , Visby, Sverige

Avancerad fastighetsautomation för utmärkt inomhusmiljö

Wisbygymnasiet , Visby, Sverige

Utmaning 
Det enda som finns kvar av Wisbygymnasiets föregångare är betongstommen som den nya skolan är byggd på.  Utmaningen var att komma tillrätta med ett tidigare problematiskt inomhusklimat.

För Region Gotland, som är slutkund, var det viktigt att arbeta strukturerat med detta, därav en mycket noggrann projektering och ett installationstätt projekt med avancerad fastighetsautomation, säger Olof Olofsson, Caverion.

Lösning

Wisbygymnasiet har en mycket avancerad och heltäckande automationslösning vilket kommer att ge en nära nog optimalt inomhusklimat. I lösningen ingår:

Ventilationsstyrning som tar hänsyn till flödet i varje rum och variabelflödesdon för effektivisera ventilationen maximalt

Optimerad värmestyrning som tar hänsyn till värmebehov i varje rum med nattsänkning och morgonhöjning som beräknas efter rådande utetemperatur

Brandspjällsövervakning via Siox-Buskommunikation mot fastighets-PLC där varje brandspjäll har en mikroprocessorstyrd modul som exekverar ett PLC-program med automatisk motionering och övervakning

Resultat

En mycket bra inomhusmiljö i energieffektiva byggnader

Fakta

Wisbygymnasiet (Sävehuset) blir miljöcertifierad för Miljöbyggnad guld

Projektet är Region Gotlands största på tjugo år

Byggnaden är 13 000 kvadratmeter

Projektet startade i april 2015 och byggnaden invigs våren 2017

Beställare: Nybergs Entreprenad/NCC

Slutkund: Region Gotland

13 000 kvadratmeter