Informations- och kommunikationsteknik (IKT) - tjänster för snabb uppkoppling i, till och för dina fastigheter

Kontor och andra gemensamhetsutrymmen förändras i hög takt från att vara fysiska platser för…

Kontor och andra gemensamhetsutrymmen förändras i hög takt från att vara fysiska platser för samarbete till att bli mer av en agil nätverksyta som snarare gör det möjligt för människor att samverka oavsett fysisk plats. Detta innebär att allt högre krav ställs på en pålitligt, framtidssäkrad infrastruktur för kommunikation.

 
 

Smarta tjänster för information och kommunikation

 

Våra verksamheter är olika vilket gör att vi alla har olika behov av lösningar. Alltså designar och skräddarsyr vi en nyckelfärdig lösning:

  • Audiovisuella system
  • Talat utrymningslarm
  • Telefon- och data/IT-nätverk
  • Säkerhetssystem som intercom och porttelefoner anslutna till CCTV och åtkomstkontrollsystem
  • Patientsystem på sjukhus
  • Telematik för vägar, järnvägar och tunnelbana
  • Trafikstyrning
  • Antenner
  • Generiska kablar och fiberoptiska anslutningar

Vi övervakar din byggnad 24/7 via Caverion Remote center

Anslut din fastighet till Caverions Remote Center. Då kan vi övervaka alla tekniska system dygnet runt. Du får korta ledtider och leveranser av hög kvalitet. Kontakta oss så hittar vi en lösning för dina behov.

 

Ytterligare tjänster