Informations- och kommunikationsteknik (IKT) - tjänster för snabb uppkoppling i, till och för dina fastigheter

Kontor och andra gemensamhetsutrymmen förändras i hög takt från att vara fysiska platser för…

Kontor och andra gemensamhetsutrymmen förändras i hög takt från att vara fysiska platser för samarbete till att bli mer av en agil nätverksyta som snarare gör det möjligt för människor att samverka oavsett fysisk plats. Detta innebär att allt högre krav ställs på en pålitligt, framtidssäkrad infrastruktur för kommunikation.

 
 

Vad betyder IKT? 

IKT är en del av samlingsbegreppet Informationsteknik (IT), men är den del som bygger på kommunikation mellan människor. IKT betyder informations- och kommunikationsteknik och syftar till den kommunikation mellan människor i användandet av digitala verktyg. En väl fungerade IKT gör det möjligt för människor att samverka oavsett fysisk plats, vilket är extra viktigt nu när man ser att det traditionella kontoret håller på att förändras till att vara mer agilt och flexibelt när det kommer till plats. 

Se även: Internet of Things (IoT)

Smarta tjänster för information och kommunikation

Våra verksamheter är olika vilket gör att vi alla har olika behov av lösningar. Alltså designar och skräddarsyr vi en nyckelfärdig lösning:

Vi övervakar din byggnad 24/7 via Caverion Remote center

Anslut din fastighet till Caverions Remote Center. Då kan vi övervaka alla tekniska system dygnet runt. Du får korta ledtider och leveranser av hög kvalitet. Kontakta oss så hittar vi en lösning för dina behov.

 

Här finner du våra övriga tjänster inom digitalisering och modernisering.

 

Ytterligare tjänster