Informations- och kommunikationsteknik (IKT) - tjänster för snabb uppkoppling i, till och för dina fastigheter

Kontor och andra gemensamhetsutrymmen förändras i hög takt från att vara fysiska platser för…

Kontor och andra gemensamhetsutrymmen förändras i hög takt från att vara fysiska platser för samarbete till att bli mer av en agil nätverksyta som snarare gör det möjligt för människor att samverka oavsett fysisk plats. Detta innebär att allt högre krav ställs på en pålitligt, framtidssäkrad infrastruktur för kommunikation.

Kontakta oss för mer information

 
 

Vad betyder IKT? 

IKT är en del av samlingsbegreppet Informationsteknik (IT), men är den del som bygger på kommunikation mellan människor. IKT betyder informations- och kommunikationsteknik och syftar till den kommunikation mellan människor i användandet av digitala verktyg. En väl fungerade IKT gör det möjligt för människor att samverka oavsett fysisk plats, vilket är extra viktigt nu när man ser att det traditionella kontoret håller på att förändras till att vara mer agilt och flexibelt när det kommer till plats. IKT kan användas som verktyg för att hantera och utbyta information, samarbeta, kommunicera och för att dokumentera. Det inkluderar vanliga metoder som telekommunikation (t.ex. telefoner och mobiltelefoner), internetbaserad kommunikation (som e-post och sociala medier), samt broadcast media som radio och TV. Det är avgörande för det moderna samhället och fortsätter att utvecklas snabbt, med nya innovationer som konstant förändrar hur vi kommunicerar och interagerar med varandra.

Se även: Internet of Things (IoT)

Smarta tjänster för information och kommunikation

Våra verksamheter är olika vilket gör att vi alla har olika behov av lösningar. Alltså designar och skräddarsyr vi en nyckelfärdig lösning:

Vi övervakar din byggnad 24/7 via Caverion Remote center

Anslut din fastighet till Caverions Remote Center. Då kan vi övervaka alla tekniska system dygnet runt. Du får korta ledtider och leveranser av hög kvalitet. Kontakta oss så hittar vi en lösning för dina behov.

 

Här finner du våra övriga tjänster inom digitalisering och modernisering.

 

Andra tjänster som kan vara intressanta