Integritetsskyddspolicy

Giltig från: 30 april 2018

Som personuppgiftsansvarig är Caverion Corporation skyldig att skydda din personliga information och vi strävar efter att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi skyddar din integritet i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och alla andra gällande lagar. 

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna integritetsskyddspolicy noga.  

1. Vem som samlar in dina personuppgifter

När vi hänvisar till Caverion i denna integritetsskyddspolicy avser vi Caverion Corporation och dess närstående bolag som står angivna i Caverion Corporations senaste årsredovisning. Caverion är en företagskoncern vars moderbolag är noterat på Helsingforsbörsen (Nasdaq Helsinki). Caverion Corporation har sitt säte i Helsingfors i Finland. 

Kontaktuppgifter 
Caverion Sverige AB
Legal & Compliance
Lindhagensgatan 126
Tel: 08-705 32 00
E-postadress: GDPRSverige@caverion.com 
Organisationsnummer: 556052-8753

2. Skydd av personuppgifter

Vi tar skyddet av personuppgifter på allvar. Alla personuppgifter som du lämnar till Caverion sparas på säkra servrar, och endast medarbetare och tredje part som behöver åtkomst till informationen ska komma åt dina personuppgifter. Personer som har åtkomst till personuppgifterna måste ha tystnadsplikt gällande sådan information. Caverion och våra tjänsteleverantörer vidtar alltid rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är skyddade. 

Vi använder för ändamålet lämpliga tekniska, administrativa och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, avslöjande, skadande eller annat obehörigt användningssätt. Servrarna finns i EU eller de uppfyller GDPR genom separata avtal. Nätverkstjänster skyddas av en HTTPS-anslutning som krypterar kommunikation.

3. Definitioner

”Caverion”, ”oss”, ”vi” och ”företaget” avser Caverion Corporation och närstående bolag som kan komma att behandla dina personuppgifter enligt avsnitt 1 ovan.   

”Personuppgifter” och ”personlig information” avser alla typer av information som direkt eller indirekt identifierar en enskild person eller som kan kombineras med annan information för att identifiera en person. Exempel på personlig information: namn, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum. 

”Känsliga personuppgifter” och ”känslig personlig information” avser särskilda specialkategorier av personuppgifter av mer känslig natur. Exempel på personlig information: biologiskt eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk livsåskådning eller medlemskap i fackförening. 

”Användare”, "du", ”den registrerade” och ”person” avser användare av våra webbplatser och tjänster och andra personer utanför Caverion som skickar sina personuppgifter till Caverion. 

”Webbplats” avser den webbplats som kan nås via den primära URL:en caverion.com samt våra landsdomäner, kampanjmålsidor (till exempel hub.caverion.com) och onlinerekryteringstjänster (till exempel careers.fi/caverion).

4. Information som vi samlar in och syften med att samla in personuppgifter

Vi samlar endast in sådan personlig information som är relevant för de syften som beskrivs i denna integritetsskyddspolicy. Vi samlar in information som (a) du tillhandahåller samt som (b) samlas in automatiskt eller (c) inhämtas via andra externa källor. Här beskriver vi hur vi hanterar personuppgifter för olika grupper av registrerade. Observera att vi ibland kombinerar information som vi får från dig och som vi inhämtar online, offline och från tredjepartskällor, alltid i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, för att behandla personuppgifter.  

Vi använder dina personuppgifter endast i de syften som anges i denna integritetsskyddspolicy, såvida vi inte får ditt samtycke för andra syften. 
 

Information som vi samlar in om dig

Du behöver inte uppge dina personuppgifter för att kunna använda Caverions webbplatser. Vi samlar endast in personuppgifter som våra webbplatsbesökare frivilligt ger oss.

samtycke (a)

kontaktuppgifter arbete (till exempel gatuadress, e-postadress, telefonnummer) (a)demografiska uppgifter (till exempel ålder, kön, nationalitet, språk) (a) (b)

kost (inför arrangemang) (a)

e-postspårning (till exempel antal öppnade meddelanden, klick, datum och tid för dina aktiviteter) (b)

information om arbetsgivare (till exempel företagets namn, adress, tidigare arbetsgivare) (a)

intressen (a) (b)

IP-adress (b)

namn (till exempel förnamn, efternamn) (a)

uppgifter om befattning (till exempel roll, organisationsenhet, befattning) (a)

information i dina offentliga profiler på sociala medier (c)

information om enkätsvar (a)

användarkonton (till exempel användarnamn, systemlösenord) (b) (c)

information om webbplatsbesök (till exempel webbplats, cookies, webbläsarinformation, datum och tid för besök, användarbeteende) (b)

Syften med att samla in data

annonsering: Vi kan använda din personliga information för att visa annonser på vår webbplats eller på webbplatser som tillhör tredje part. Vissa av våra tredjepartspartner använder cookies eller liknande tekniker för att visa annonser baserat på din webbläsareaktivitet och dina intressen. Läs mer i vårt cookie-meddelande

bygga relationer med potentiella kunder: Vi samlar in personuppgifter för potentiella kunder och kunders kontaktpersoner i vår kunddatabas. Vi samlar in dessa personuppgifter för att kunna kontakta dig, identifiera dina behov och erbjuda dig de bästa lösningarna.

kommunikation och videokonferenser: Vi lagrar dina kontaktuppgifter för kommunikationsändamål.

tävlingar: Vi kan arrangera tävlingar där du skickar in dina kontaktuppgifter för att delta. Vi använder denna information för att kunna kontakta vinnarna. 

klagomål och fordringar: Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hantera klagomål om du inte är nöjd med oss.

eventhantering: Vi organiserar och arrangerar eller deltar i event, mässor och utställningar. Vi använder din information för att till exempel skicka information om och inbjudningar till event och be om din feedback efter eventet och andra eventrelaterade syften (till exempel specialkost).

insamling av feedback: Ibland ber vi om feedback om olika saker. Vi använder denna information för att exempelvis förbättra vår verksamhet och våra tjänster.  

identitetsadministration: Vi använder din personliga information för att identifiera dig, exempelvis när du begär upplysningar om dina uppgifter och systemåtkomst.

förbättring av vår verksamhet: Vi använder personuppgifter för att förbättra våra tjänster och produkter, vår kundupplevelse och vår kommunikation.

interna utbildningsändamål: Vi kan använda din information för interna utbildningsändamål, exempelvis för att säkerställa att våra medarbetare har den kunskap och expertis som krävs för att kunna ge dig bästa möjliga service.  

juridiska skyldigheter: Vi använder dina personuppgifter för att efterleva lagar och förordningar (till exempel domstolsbeslut).

marknadsföring: Vi kan använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål om du har gett ditt samtycke till detta och om vi tror att våra produkter, tjänster, erbjudanden och tredjepartslösningar kan vara av intresse för dig. Vi kan också skicka specifik marknadsföring till dig baserat på ditt användarbeteende på vår webbplats. Vi kan kontakta dig via e-post, sms eller telefon. Di kan när som helst välja bort marknadsföring från oss genom att fylla i detta formulär.  Läs även vårt cookie-meddelande. 

personlig anpassning: Vi kan använda din personliga information för att anpassa innehållet på vår webbplats, e-postmeddelanden och andra typer av digitala tillgångar baserat på ditt användarbeteende. Vi använder denna information för att erbjuda dig bättre resultat och matcha dina intressen med våra produkter. 

registrering och administration: Vi måste spara detaljerade uppgifter om hur vi behandlar din personliga information. 

rapportering och dataanalys: Vi kan använda din information för rapportering och dataanalys i syfte att förbättra våra produkter och tjänster och kundupplevelsen.

enkäter: Vi kan bjuda in dig att delta i våra enkäter. Om du väljer att delta använder vi informationen för att förbättra vår verksamhet och vårt arbete.

spåra användarbeteende: Vi kan använda din information för att spåra din aktivitet på våra webbplatser och i våra appar. Detta hjälper oss att förstå dina intressen och erbjuda dig bättre service. Vi kan också skicka specifik marknadsföring till dig baserat på ditt beteende. Detta kräver ditt samtycke och du kan när som helst välja bort att få marknadsföring från oss. Läs även vårt cookie-meddelande.

webbplatsutveckling: Vi använder din information för att förbättra funktionaliteten, prestandan, användarupplevelsen och säkerheten på vår webbplats.  

Information som vi samlar in om dig

Om du är kund till oss behöver vi information om dig för olika ändamål. Större delen av denna information tillhandahåller du själv, men vi samlar även in information från andra källor. Baserat på ditt beteende på vår webbplats kan vi tolka dina besök på vissa sidor som intresseområden och lagra denna information i våra kunddatabaser. Detta gör vi endast om du har gett oss dina kontaktuppgifter via ett kontaktformulär eller genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Om du är nyanställd hos vår befintliga kund kanske din närmaste chef eller en kollega ger oss dina personuppgifter och vi uppdaterar denna information i vår kunddatabas.

Som kund till oss kan du välja att ge oss åtkomst till personuppgifter för dina egna intressenter (till exempel medarbetare och besökare). I sådana fall fungerar Caverion som personuppgiftsbiträde och behandlar informationen enligt dina anvisningar.

uppgifter om kommunikation (till exempel korrespondens) (a)

samtycke (a)

kontaktuppgifter hem (till exempel gatuadress, e-postadress, telefonnummer) (a)

kontaktuppgifter arbete (till exempel gatuadress, e-postadress, telefonnummer) (a)

demografiska uppgifter (till exempel ålder, kön, nationalitet, språk) (a) (b)

kost (inför arrangemang) (a)

e-postspårning (till exempel antal öppnade meddelanden, klick, datum och tid för dina aktiviteter) (b)

information om arbetsgivare (till exempel företagets namn, adress, tidigare arbetsgivare) (a) (c)

intressen (a) (b)

IP-adress (b)

namn (till exempel förnamn, efternamn) (a)

foton och videor (a) (c)

uppgifter om befattning (till exempel roll, organisationsenhet, befattning) (a) (c)

information i offentliga profiler på sociala medier (b)

information om enkätsvar (a)

uppgifter om systemanvändning (till exempel inloggningstider, händelseloggar) (b)

användarkonton (till exempel användarnamn, systemlösenord) (b) (c)

information om webbplatsbesök (till exempel webbplats, cookies, webbläsarinformation, datum och tid för besök, användarbeteende) (b)

Syften med att samla in personuppgifter

annonsering: Vi kan använda din personliga information för att visa annonser på vår webbplats eller på webbplatser som tillhör tredje part. Vissa av våra tredjepartspartner använder cookies eller liknande tekniker för att visa annonser baserat på din webbläsareaktivitet och dina intressen. Läs mer i vårt cookie-meddelande.

kommunikation och videokonferenser: Vi lagrar dina kontaktuppgifter för kommunikationsändamål.

tävlingar: Vi kan arrangera tävlingar där du skickar in dina kontaktuppgifter för att delta. Vi använder denna information för att kunna kontakta vinnarna.

klagomål och fordringar: Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hantera klagomål om du inte är nöjd med oss.

kundtjänst och support: Vi använder informationen för att hantera kundrelationer och kunna erbjuda dig kundservice, support och tjänster. Vi kan lagra information om ditt tidigare företag för att kunna identifiera viktiga kunder och bibehålla kundrelationer. Vi kan informera dig om nyheter och förändringar i våra produkter och tjänster och kontakta dig i frågor som rör kundrelationen (till exempel fjärrhantering) eller för att skicka rapporter om våra tjänster. 

eventhantering: Vi organiserar och arrangerar eller deltar i event, mässor och utställningar. Vi använder din information för att till exempel skicka information om och inbjudningar till event och be om din feedback efter eventet och andra eventrelaterade syften (till exempel specialkost).

insamling av feedback: Ibland ber vi om feedback om olika saker. Vi använder denna information för att exempelvis förbättra vår verksamhet och vårt arbete.  

identitetsadministration Vi använder din personliga information för att identifiera dig, exempelvis när du begär upplysningar om dina uppgifter och systemåtkomst.

förbättring av vår verksamhet: Vi använder personuppgifter för att förbättra våra tjänster och produkter, vår kundupplevelse och vår kommunikation.

interna utbildningsändamål: Vi kan använda din information för interna utbildningsändamål, exempelvis för att säkerställa att våra medarbetare har den kunskap och expertis som krävs för att kunna ge dig bästa möjliga service.  

juridiska skyldigheter: Vi använder dina personuppgifter för att efterleva lagar och förordningar (till exempel domstolsbeslut).

marknadsföring: Vi kan använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål om du har gett ditt samtycke till detta och om vi tror att våra produkter, tjänster, erbjudanden och tredjepartslösningar kan vara av intresse för dig. Vi kan också skicka specifik marknadsföring till dig baserat på ditt användarbeteende på vår webbplats. Vi kan kontakta dig via e-post, sms eller telefon. Du kan när som helst välja bort marknadsföring från oss genom att fylla i detta formulär.  Läs även vårt cookie-meddelande. 

administration av erbjudanden och avtal

projektledning

registrering och administration: Vi måste spara detaljerade uppgifter om hur vi behandlar din personliga information. 

rapportering och dataanalys: Vi kan använda din information för rapportering och dataanalys i syfte att förbättra våra produkter och tjänster och kundupplevelsen.

riskbedömningar (till exempel ekonomiska risker)

enkäter: Vi kan bjuda in dig att delta i våra enkäter. Om du väljer att delta använder vi informationen för att förbättra vår verksamhet och vårt arbete.

Information som vi samlar in om dig

När du söker jobb hos Caverion behöver vi specifika personuppgifter från dig. Baserat på din ansökan och dina uppgifter samlar vi in och använder dina personuppgifter för att kontrollera din lämplighet för eventuella jobb under rekryteringsprocessen. Vissa av uppgifterna, i synnerhet känsliga data, samlas in endast om du frivilligt ger oss denna information i din ansökan. Vi skapar även en kandidatprofil och ett kandidat-ID när du söker jobb hos Caverion.

bakgrundskontroller (till exempel kontroll av kreditvärdighet och förekomst i belastningsregister, resultat av alkohol- och drogtestning) (c)

uppgifter om kommunikation (till exempel röstinspelning, korrespondens) (a)

kompetensuppgifter (till exempel utbildning, kompetens och färdigheter, tillstånd, certifieringar, kurser) (a) (c)

samtycke (a)

kontaktuppgifter hem (till exempel gatuadress, e-postadress, telefonnummer) (a)

kontaktuppgifter arbete (till exempel gatuadress, e-postadress, telefonnummer) (a)

demografiska uppgifter (till exempel ålder, födelsedatum, kön, nationalitet, språk, civilstånd) (a) (b)

familjerelaterade uppgifter (till exempel barn) (a)

identifiering (till exempel personnummer eller annan identifierare) (a)

IP-adress (b)

namn (till exempel förnamn, efternamn, mellannamn) (a)

foton och videor (a)

uppgifter om befattning (till exempel roll, organisationsenhet, befattning) (a)

information om tidigare arbetsgivare (till exempel företagets namn och adress) (a)

rekryteringsuppgifter (till exempel CV, jobbansökan, urvalsinformation, jobberbjudande) (a)

information om enkätsvar (a)

användarkonton (till exempel användarnamn, systemlösenord) (b) (c)

webbplatsbesök (till exempel webbplats-cookies, webbläsarinformation, datum och tid för dina besök) (b)

Vi samlar inte in känsliga personuppgifter om du inte frivilligt har skickat in sådana i samband med en ansökan, gett ditt samtycke till sådan insamling eller om det finns annan laglig grund för att behandla sådana uppgifter.   

Syften med att samla in personuppgifter

bakgrundskontroller

kommunikation och videokonferenser: Vi lagrar dina kontaktuppgifter för kommunikationsändamål.

klagomål och fordringar: Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hantera klagomål om du inte är nöjd med oss.

säkerställa efterlevnad av företagets policyer och juridiska krav

eventhantering: Vi organiserar och arrangerar eller deltar i event, mässor och utställningar. Vi använder din information för att till exempel skicka information om och inbjudningar till event och be om din feedback efter eventet och för andra eventrelaterade syften, till exempel specialkost.

insamling av feedback: Ibland ber vi om feedback om olika saker. Vi använder denna information för att exempelvis förbättra vår verksamhet och vårt arbete.  

identitetsadministration: Vi använder din personliga information för att identifiera dig, exempelvis när du begär upplysningar om dina uppgifter och systemåtkomst.

förbättra personens och företagets resultat 

interna utbildningsändamål: Vi kan använda din information för interna utbildningsändamål, exempelvis för att säkerställa att våra medarbetare har den kunskap och expertis som krävs för att kunna ge dig bästa möjliga service.  

juridiska skyldigheter: Vi använder dina personuppgifter för att efterleva lagar och förordningar (till exempel domstolsbeslut).

registrering och administration: Vi måste spara detaljerade uppgifter om hur vi behandlar din personliga information. 

rekrytering: Vi använder denna information i samband med ansökningsprocessen och för att kunna kontakta dig och spara din ansökan.

rapportering och dataanalys: Vi kan använda din information för rapportering och dataanalys i syfte att förbättra våra interna tjänster.

enkäter: Vi kan bjuda in dig att delta i våra enkäter. Om du väljer att delta använder vi informationen för att förbättra vår verksamhet och vårt arbete.

tester för att utvärdera jobbsökande (till exempel personlighetstester, tester av färdigheter och beteende) 

Information som vi samlar in om dig

Vi använder dina personuppgifter medan du arbetar för Caverion som extern arbetskraft. Vi samlar endast in sådan personlig information som är relevant för de syften som beskrivs i denna integritetsskyddspolicy. När detta är tillåtet eller ett krav enligt gällande lag samlar Caverion in och lagrar personuppgifter om extern arbetskraft i bland annat följande situationer:

uppgifter om uppdraget (till exempel uppdragetsstart- och slutdatum, och typ, kontraktrelaterade avtal) (a) (c)

bakgrundskontroller (till exempel kontroll av kreditvärdighet och förekomst i belastningsregister, resultat av alkohol- och drogtestning utförd av Caverion) (c)

uppgifter om kommunikation (till exempel röstinspelning, korrespondens, inlägg på interna sociala medier) (a)

kompetensuppgifter (till exempel utbildning, kompetens och färdigheter, tillstånd, certifieringar, kurser) (a) (c)

samtycke (a)

kontaktuppgifter arbete (till exempel gatuadress, e-postadress, telefonnummer) (a) (c)

demografiska uppgifter (till exempel ålder, födelsedatum, kön, nationalitet, språk, civilstånd) (a) (b) (c)

kost (inför arrangemang) (a)

uppgifter om e-postspårning (till exempel antal öppnade meddelanden, klick, datum och tid för dina aktiviteter) (b)

kostnadsuppgifter (till exempel resekostnader och andra utgifter) (a) (c)

tillträde till och användning av lokaler (till exempel identitetskoder, lösenord, information som inhämtas från säkerhetssystem, inklusive passerkortssystem och kameraövervakning, arbetad tid) (b) (c)

identifiering (till exempel personnummer eller annan identifierare) (a)

IP-adress (b)

namn (till exempel förnamn, efternamn, mellannamn) (a) (c)

passuppgifter (a)

foton och videor (a) (c)

fysiska mått (till exempel längd, storlek) (a) (c)

uppgifter om befattning (till exempel roll, organisationsenhet, kostnadsställe, befattning, arbetsledare) (a) (c)

rekryteringsuppgifter (till exempel CV, jobbansökan, urvalsinformation, jobberbjudande) (a) (c)

säkerhetsuppgifter (till exempel olyckor som har drabbat personen) (a) (c)

information om enkätsvar (a)

uppgifter om systemanvändning (till exempel inloggningstider, händelseloggar) (b) (c)

användarkonton (till exempel användarnamn, systemlösenord) (b) (c)

fordonsuppgifter (till exempel registreringsnummer, körlogg) (a) (c)

webbplatsbesök (till exempel webbplats-cookies, webbläsarinformation, datum och tid för dina besök) (b) arbetstillstånd (a) (c)

rapporter och uppgifter om arbetad tid (till exempel närvaro, frånvaro) (a) (b) (c)

Vi samlar inte in känsliga personuppgifter om du inte frivilligt har skickat in sådana i samband med en ansökan, gett ditt samtycke till sådan insamling eller om det finns annan laglig grund för att behandla sådana uppgifter.

Syften med att samla in personuppgifter åtkomsthantering (till exempel åtkomst och tillträde till företagets system och lokaler)

bakgrundskontroller kommunikation och videokonferenser: Vi lagrar dina kontaktuppgifter för kommunikationsändamål.

tävlingar: Vi kan arrangera tävlingar där du skickar in dina kontaktuppgifter för att delta. Vi använder denna information för att kunna kontakta vinnarna.

klagomål och fordringar: Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hantera klagomål om du inte är nöjd med oss.

tjänsteresor (till exempel för reseplanering, bokning av hotell, flyg och hyrbil, hjälp med arbetsrelaterade resedokument, arbetstillstånd)

utveckling och utbildning kommunikation i samband med akutsituation: Vi lagrar nödkontaktuppgifter till närmast anhörig i händelse av en akutsituation.

säkerställa efterlevnad av företagets policyer och juridiska krav

eventhantering: Vi organiserar och arrangerar eller deltar i event, mässor och utställningar. Vi använder din information för att till exempel skicka information om och inbjudningar till event och be om din feedback efter eventet och för andra eventrelaterade syften, till exempel specialkost.

kostnadshantering (till exempel administration, utgiftsrapporter, företagskreditkort, budgetering)

insamling av feedback: Ibland ber vi om feedback om olika saker. Vi använder denna information för att exempelvis förbättra vår verksamhet och vårt arbete.

redovisning

identitetsadministration: Vi använder din personliga information för att identifiera dig, exempelvis när du begär upplysningar om dina uppgifter och systemåtkomst.

förbättra personens och företagets resultat

försäkringshantering intern granskning och säkerhet (till exempel interna undersökningar, efterlevnad, riskhantering, rapportering av intressekonflikt, program för företagshälsovård och säkerhet, säkerhetsåtgärder för att skydda våra medarbetare, gäster, anläggningar och tillgångar).

interna utbildningsändamål: Vi kan använda din information för interna utbildningsändamål, exempelvis för att säkerställa att våra medarbetare har den kunskap och expertis som krävs för att kunna ge dig bästa möjliga service.

fakturering och betalningar (till exempel telefonfakturor)

IT-support: Vi använder dina personuppgifter gör att kunna lösa dina IT-relaterade problem mer effektivt.

juridiska skyldigheter: Vi använder dina personuppgifter för att efterleva lagar och förordningar (till exempel domstolsbeslut).

hantering av relationer till extern arbetskraft (till exempel för att upprätta, underhålla och avsluta anställning, vidta disciplinära åtgärder, utvärdera sökandes kvalifikationer, arbetsrelaterade fordringar)

inköp (till exempel av arbetsmaterial, tjänster, utbildning)

projektledning

tillhandahållande av arbetsutrustning: Vi använder dina personuppgifter för att exempelvis ge dig tillgång tilldatorer, mobiltelefoner, surfplattor och företagskort.

registrering och administration: Vi måste spara detaljerade uppgifter om hur vi behandlar din personliga information.

rekrytering: Vi använder denna information i samband med ansökningsprocessen och för att kunna kontakta dig och spara din ansökan.

rapportering och dataanalys: Vi kan använda din information för rapportering och dataanalys i syfte att förbättra våra interna tjänster.

riskbedömningar

säkerhetsrapportering (till exempel arbetsrelaterade skador)

säkerhet på våra arbetsplatser genom åtkomsthantering enkäter: Vi kan bjuda in dig att delta i våra enkäter. Om du väljer att delta använder vi informationen för att förbättra vår verksamhet och vårt arbete.

test för att utvärdera extern arbetskraft (till exempel personlighetstester, tester av färdigheter och beteende)

webbplatsutveckling: Vi använder din information för att förbättra funktionaliteten, prestandan, användarupplevelsen och säkerheten på vår webbplats.

hantering av arbetskraft (till exempel bemanning, övervakning av arbetsuppgifter, bevakning av arbetade timmar, hantering av arbetsorder, hantering av arbetsbelastning, bemanningsplanering, uppsägning, successionsplanering, frånvaroregistrering, kundens godkännande av arbetskraft i deras projekt, videointervjuer under rekryteringsprocessen) 

registrering av användning av arbetsutrustning (till exempel utrustning, maskinvara, programvara)

Information som vi samlar in om dig

Vi använder dina personuppgifter medan du är leverantör till Caverion. Vi samlar endast in sådan personlig information som är relevant för de syften som beskrivs i denna integritetsskyddspolicy. När detta är tillåtet eller ett krav enligt gällande lag samlar Caverion in och lagrar leverantörens personuppgifter i bland annat följande situationer:

uppgifter om uppdraget (till exempel uppdragetsstart- och slutdatum och typ, kontraktrelaterade avtal) (c)

uppgifter om kommunikation (till exempel korrespondens) (a)

kontaktuppgifter arbete (till exempel gatuadress, e-postadress, telefonnummer) (a) (c)

information om arbetsgivare (till exempel företagets namn och adress) (c)

kostnadsuppgifter (c) 

namn (till exempel förnamn, efternamn,) (c)

uppgifter om befattning (till exempel roll, organisationsenhet, befattning) (c)

information om enkätsvar (a)

Syften med att samla in personuppgifter

kommunikation och videokonferenser: Vi lagrar dina kontaktuppgifter för kommunikationsändamål.

klagomål och fordringar: Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hantera klagomål om du inte är nöjd med oss.

tjänsteresor (till exempel för reseplanering, bokning av hotell, flyg och hyrbil, hjälp med arbetsrelaterade resedokument, arbetstillstånd om dessa utfärdas av Caverion)

säkerställa efterlevnad av företagets policyer och juridiska krav

eventhantering: Vi organiserar och arrangerar eller deltar i event, mässor och utställningar. Vi använder din information för att till exempel skicka information om och inbjudningar till event och be om din feedback efter eventet och för andra eventrelaterade syften (till exempel specialkost).

insamling av feedback: Ibland ber vi om feedback om olika saker. Vi använder denna information för att exempelvis förbättra vår verksamhet och vårt arbete.  

identitetsadministration: Vi använder din personliga information för att identifiera dig, exempelvis när du begär upplysningar om dina uppgifter och systemåtkomst.

förbättra personens och företagets resultat

interna utbildningsändamål: Vi kan använda din information för interna utbildningsändamål, exempelvis för att säkerställa att våra medarbetare har den kunskap och expertis som krävs för att kunna ge dig bästa möjliga service.  

juridiska skyldigheter: Vi använder dina personuppgifter för att efterleva lagar och förordningar (till exempel domstolsbeslut).

administration av erbjudanden och avtal

projektledning

registrering och administration: Vi måste spara detaljerade uppgifter om hur vi behandlar din personliga information. 

rapportering och dataanalys: Vi kan använda din information för rapportering och dataanalys i syfte att förbättra våra interna tjänster.

riskbedömningar (till exempel ekonomiska risker)

enkäter: Vi kan bjuda in dig att delta i våra enkäter. Om du väljer att delta använder vi informationen för att förbättra vår verksamhet och vårt arbete.

Information som vi samlar in om dig

När du besöker platser där Caverion bedriver verksamhet ber vi dig uppge vissa personuppgifter. 

kontaktuppgifter arbete (till exempel gatuadress, e-postadress, telefonnummer) (a)

information om arbetsgivare (till exempel företagets namn och adress) (a)

tillträde till och användning av lokaler (till exempel identitetskoder, lösenord, information som inhämtas från säkerhetssystem, inklusive passerkortssystem och kameraövervakning, arbetad tid) (b) (c)

namn (till exempel förnamn, efternamn) (a)

foton och videor (a) (c)

uppgifter om befattning (till exempel roll, organisationsenhet, befattning) (a)

information om enkätsvar (a)

Syften med att samla in personuppgifter

kommunikation och videokonferenser: Vi lagrar dina kontaktuppgifter för kommunikationsändamål.

klagomål och fordringar: Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hantera klagomål om du inte är nöjd med oss.

insamling av feedback: Ibland ber vi om feedback om olika saker. Vi använder denna information för att exempelvis förbättra vår verksamhet och vårt arbete.  

identitetsadministration: Vi använder din personliga information för att identifiera dig, exempelvis när du begär upplysningar om dina uppgifter och systemåtkomst.

förbättra personens och företagets resultat

juridiska skyldigheter: Vi använder dina personuppgifter för att efterleva lagar och förordningar (till exempel domstolsbeslut).

registrering och administration: Vi måste spara detaljerade uppgifter om hur vi behandlar din personliga information. 

säkerhet på våra arbetsplatser genom åtkomsthantering

enkäter: Vi kan bjuda in dig att delta i våra enkäter. Om du väljer att delta använder vi informationen för att förbättra vår verksamhet och vårt arbete.

 

5. Laglig grund för behandling av personuppgifter

Vilken laglig grund för behandling av personuppgifter som är tillämplig beror på omständigheterna i samband med relevanta behandlingsaktiviteter, enligt beskrivningarna nedan:

5.1. Samtycke 

Om behandling av personuppgifter är nödvändig för ett eller flera specifika syften som kräver ditt samtycke kommer vi att informera dig om detta och inhämta ditt samtycke. GDPR art. 6(1)(a) utgör laglig grund för behandlingsaktiviteter. Vi ber om ditt samtycke om vi exempelvis ska använda dina foton eller videon för marknadsföringsändamål eller bakgrundskontroller.

5.2. Fullgörande av avtal 

Om behandling av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal, till exempel erbjuda vissa tjänster, med den registrerade, utgör GDPR art. 6(1)(b) laglig grund för behandlingsaktiviteter. Samma artikel gäller behandlingsaktiviteter som är nödvändiga för att vidta avtalsförberedande åtgärder, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. 

5.3. Juridiska skyldigheter 

Om behandling av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra juridiska skyldigheter, exempelvis för skatteändamål, utgör GDPR art. 6(1)(c) laglig grund för behandlingsaktiviteter.

5.4. Vitala intressen 

Om behandling av personuppgifter är nödvändig för att skydda den registrerades vitala intressen, till exempel om en besökare skadas på anläggningen och hans/hennes information har lämnats ut till vårdpersonal, utgör GDPR art. 6(1)(d) laglig grund för behandlingsaktiviteter. 

5.5. Legitima intressen 

Om behandling av personuppgifter är nödvändig för behandlingsaktiviteter som inte omfattas av de lagliga grunderna ovan men bedöms vara tillåtna för våra legitima syften, till exempel marknadsföringsaktiviteter om dessa har minimal påverkan på integritet, utgör GDPR art. 6(1)(f) laglig grund för behandlingsaktiviteter. 

6. Yppande och överföring av personuppgifter

Caverion överför endast personuppgifter till personer och företag som behöver hantera denna information. Vi säkerställer att mottagande parter, som vi överför personlig information till, är korrekt informerade om syftet med behandlingen av personuppgifter och vi säkerställer laglig behandling av personuppgifterna genom avtalsöverenskommelser. Vi ser också till att mottagarna av personuppgifter förbinder sig att följa restriktionerna kring användningen av dessa personuppgifter, bland annat att hålla den konfidentiell.

Om personuppgifter överförs utanför EU / EES görs sådana överföringar antingen till ett land som anses vara tillräckligt skyddat av EU-kommissionen eller att överföringar sker med lämpliga skyddsåtgärder, såsom EU-kommissionens standardavtalsklausuler, och vi identifierar eventuella behov av kompletterande åtgärder.

6.1. Företag i Caverion-koncernen

Som en följd av vår gemensamma IT-infrastruktur och vårt gemensamma informationsutbyte inom koncernen är dina personuppgifter tillgängliga för företag i Caverion-koncernen för de syften som anges här. Observera att dina personuppgifter även lämnas ut till våra närstående bolag utanför EU/EES.   

6.2. Leverantörer och underentreprenörer

Vi anlitar externa tjänsteleverantörer för vissa delar av vår verksamhet, till exempel IT-systemunderhåll. 

6.3. Tredje part

Vi lämnar ut personuppgifter till andra partner och intressenter. Vi använder även cookies och webbpixlar på våra webbplatser och delar därigenom information med tredje part som samlar in uppgifterna. Läs vårt cookie-meddelande.

Nedan beskriver vi våra syften med att överföra personuppgifter

Din begäran eller ditt samtycke: Vi kan överföra dina personuppgifter som en följd av din begäran eller ditt samtycke.

Tjänster som tillhandahålls till företaget eller våra medarbetare: Vi anlitar leverantörer som hjälper oss med vår affärsverksamhet och tillhandahåller tjänster för vår räkning. 

Förvärv, uppdelning eller försäljning av affärsverksamhet eller företag: I händelse av förvärv, uppdelning eller försäljning av företag eller annan affärsverksamhet, eftersom personlig information är en av de tillgångar som överförs. 

Informationsutbyte med våra samarbetspartner: Under vissa sällsynta omständigheter kan vi överföra dina personuppgifter till våra samarbetspartner för att ge dem möjlighet att förmedla information om sina tjänster. 

Rättsliga förfaranden: Ibland behöver vi överföra dina personuppgifter när detta är ett krav enligt lag eller från en domstol, förvaltningsmyndighet eller liknande. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter för att söka rådgivning från jurister eller andra professionella rådgivare (banker, jurister, revisorer, potentiella köpare och leverantörer).

Skydd av våra intressenters säkerhet, anläggningar, sekretess eller rättigheter 

Använda personuppgifter på andra sätt som beskrivs i avsnittet ”Syften med att samla in personuppgifter” 

7. Dina rättigheter 

Som registrerad person har du vissa rättigheter gällande dina personuppgifter. 

7.1. Rätt att begära ut, korrigera och invända mot information 

Kontakta oss om du vill få information om vilka personuppgifter om dig vi har samlat in och behandlat och i vilka syften vi använder uppgifterna. Du har rätt att begära korrigering av felaktiga, ofullständiga, inaktuella eller onödiga personuppgifter som vi lagrar om dig. Du har rätt att invända mot vår användning av vissa personuppgifter, bland annat för direktmarknadsföring, om vi behandlar sådana uppgifter för andra syften än vad som är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller fullgöra en juridisk skyldighet. Du har rätt att invända mot eventuell ytterligare behandling av personuppgifter efter tidigare samtycke. Om du invänder mot ytterligare behandling av personuppgifter kan detta resultera i begränsade möjligheter att använda våra tjänster.

7.2. Rätt till radering och begränsning av behandling

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter från våra system. Vi tillgodoser din begäran om vi inte har laglig grund för att inte radera informationen. Efter att uppgifterna har raderats kanske vi inte har möjlighet att omedelbart radera eventuella kvarvarande kopior från våra aktiva servrar och reservsystem. Sådana kopior raderas så snart som rimligen är möjligt. Du kan när som helst begära att vi begränsar vår behandling av vissa personuppgifter, men detta kan medföra begränsade möjligheter att använda vår webbplats och våra andra tjänster.

7.3. Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har gett oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format när uppgifterna behandlas automatiskt och baserat på ditt samtycke, fullgörande av avtal eller avtalsförberedande åtgärder.

Du kan utöva dessa rättigheter (7.1.–7.3.) genom att fylla i formuläret för begäran av registrerad. Vi kan begära att du uppger ytterligare information som krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet. Vi kan avvisa förfrågningar som är orimligt repetitiva, omfattande eller uppenbart ogrundade. Vi inleder handläggningen av din begäran efter att ha tagit emot all nödvändig information, inklusive bekräftelse av din identitet. Vi strävar efter att handlägga din begäran inom en (1) månad. Om vi av något skäl inte kan handlägga din begäran inom utsatt tid informerar vi dig så snart som möjligt om fördröjningen inom en (1) månad. Den maximala svarstiden på din begäran är tre (3) månader.  Notera att vi i vissa fall inte är skyldiga enligt tillämplig lag att tillmötesgå en begäran om åtkomst till eller ändring, begränsning eller radering av personuppgifter. 

7.4. Samtycke

Om de personuppgifter du har gett oss baseras på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Du kan återkalla ditt samtycke till digital marknadsföring här. 

Om du har gett ditt samtycke till visuellt material (foton, videor) eller innehåll (blogginlägg, artiklar) kan du dra tillbaka ditt samtycke här. Observera att behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna erbjuda dig våra produkter och tjänster. Om du återkallar ditt samtycke kanske vi inte längre kan erbjuda dig våra tjänster.  

7.5. Klagomål

Om du är missnöjd med Caverions beslut eller åtgärder har du alltid rätt att inge klagomål till den lokala dataskyddsmyndigheten. 

8. Cookies och webbpixlar

Vi använder cookies och webbpixlar på våra webbplatser. Läs vårt cookie-meddelande.

9. Lagring av personuppgifter

Vi har rätt att spara dina personuppgifter så länge som krävs för legitima syften eller enligt lag. Kriterierna för att fastställa lagringsperioden för personuppgifter är lagstadgad lagringsperiod samt vårt legitima syfte. Ibland behöver vi behålla dina personuppgifter efter att anställningsrelationen har upphört för att fullgöra våra juridiska skyldigheter och/eller lösa eventuella tvister. Informationen och lagringsperiodens längd varierar beroende på de aktuella personuppgifterna och tillämplig lag. Detaljerad information om lagringstider kan fås på begäran. Vi raderar och/eller anonymiserar löpande dina personuppgifter när de inte längre är relevanta för syftena med behandlingen. 

10. Ändringar av denna integritetsskyddspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst revidera, modifiera och uppdatera denna integritetsskyddspolicy. Om vi gör sådana ändringar registrerar vi datumet för ändringen eller modifieringen av denna integritetsskyddspolicy. Läs regelbundet igenom denna integritetsskyddspolicy, i synnerhet innan du skickar in personuppgifter till oss. Vi informerar inte våra användare om alla eventuella uppdateringar av denna integritetsskyddspolicy, men om vi gör särskilt viktiga ändringar av policyn eller hur vi använder din information kommer vi att vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att informera dig på lämpligt sätt.