Odelius fastigheter

Odelius fastigheter behövde byta ut de gamla kyl- och värmeinstallationerna som nått sin tekniska livslängd och samtidigt minska fastighetens energiförbrukning samt skapa incitament för hyresgästerna att minimera sin energiförbrukning.

 
 

Energieffektivisering

Nytt styrsystem och ny CO2–anläggning för värme och kyla

Klimatvinst

Fastigheten ska certifieras enligt GreenBuliding

Modernisering

Försäljning av överskottsvärmen 

 

Kundbehov

  • Odelius fastigheter behövde byta ut de gamla kyl- och värmeinstallationerna som nått sin tekniska livslängd och samtidigt minska fastighetens energiförbrukning samt skapa incitament för hyresgästerna att minimera sin energiförbrukning.


Lösning

  • Genomgripande moderniseringen av de fastighetstekniska systemen som omfattande projektering och installation av modern CO2-anläggning från Huurre samt installation modern FTX-anläggning med återvinning och ett nytt molnbaserat styr- och övervakningssystem.

Fastighetsföretaget äger och förvaltar 20-talet fastigheter, huvudsakligen bostadsfastigheter. Odelius fastigheter har jobbat länge med energiomställning och förutom den omfattande hållbarhetsrenoveringen av kontorsfastigheten Näckrosen installerar de laddstolpar och byter ut all belysning till led i sina andra fastigheter.

Företaget vände sig till Caverion som presenterade en lösning som både avsevärt minskar fastighetens energiförbrukning och gör det möjligt att leverera överskottsvärme till kommunens fjärrvärmeleverantör, en avgörande faktor för att investeringen ska löna sig.

Installationen av nytt styrsystem och ny CO2–anläggning för värme och kyla minskar dels fastighetens energiförbrukning avsevärt, dels möjliggör installationen försäljning av överskottsvärmen till kommunens fjärrvärmeleverantör. Läs mer om energieffektivisering

 

Vill du veta mer?

Book a meeting

 

Vi hjälper våra kunder att lyckas

Andra tjänster som kan vara intressanta