Med rätt partnerskap för drift- och underhåll optimerar du energiproduktionen i dina kraftverk

Att hålla kraftverk och energidistribution i säker drift och samtidigt reducera utsläpp är en av de…

Att hålla kraftverk och energidistribution i säker drift och samtidigt reducera utsläpp är en av de största utmaningarna i den moderna energisektorn. En holistisk drifts- och underhållspartner kan avsevärt öka dina tillgångars produktionseffektivitet och värde.

 

Öka pålitlighet, säkerhet och hållbarhet med ett partnerskap för drift- och underhåll

Då driftsstopp inte är ett alternativ inom energiproduktion och energidistribution, är det livsviktigt att säkra kontinuiteten i produktionen. För att uppå maximal pålitlighet och samtidigt öka säkerhet och hållbarhet behöver anläggningar en övergripande servicelösning för drift och underhåll av de olika systemen och utrustningen i kraftverket.

Som erfaren partner kan vi hjälpa dig att uppnå dina strategiska mål. Den senaste digitala tekniken kombinerad med informationsanalys reducerar driftsstopp och har en direkt effekt på anläggningens effektivitet, medan en välplanerad organisation säkerställer din framgång i att uppfylla miljömässiga och säkerhetsrelaterade lagkrav.

Optimera produktion och distribution

Vi har stor erfarenhet inom drift- och underhåll och är vana att hitta skräddarsydda lösningar för att optimera din energiproduktion och distribution.

Vi sköter drift och underhåll i en stor del av Finlands vattenkraft, nästan sextio större vattenkraftverk, plus kraftvärmeverk och ångkraftverk som använder olika typer av bränslen. I vår portfölj ingår en avsevärd andel av Finlands fjärrvärmeproduktion och vi hanterar även fjärrvärmenätverk i Finland och Polen.

Kunskapen vi samlat är bred och erfarenheten sträcker sig från drift och underhåll i både energiberoende anläggningar som i kraft- och värmeproduktionsanläggningar.

På senare tid utvecklas digitala tjänster i rask takt och som gör din verksamhet mer organiserad och förutsägbar. Din organisation kan använda produktionsdata i realtid, analysera och följa automatiserade protokoll, vilket maximerar tillförlitlighet, effektivitet, arbetsmiljösäkerhet och hållbarhet i din produktion.

Med Caverion kan du i lugn och ro fokusera på din kärnverksamhet. Kontakta oss så hjälper vi dig att  utveckla värdet i ditt kraftverk eller energiverk.

Andra tjänster som kan vara intressanta