Konsulttjänster för hållbara resultat

Det finns många aspekter att ta hänsyn till när man ska modernisera en fastighet. För att få ut max‚Ķ

Det finns många aspekter att ta hänsyn till när man ska modernisera en fastighet. För att få ut max behövs en kunnig guide och goda råd. När du investerar i fastigheten och gör den smart, bekväm och funktionell, är fördelarna omfattande - reducerad energiförbrukning, minskade koldioxidavtryck, färre driftstopp och nöjda besökare. Så vi gör det på rätt sätt - tillsammans. 

Kontakta oss för mer information

 

Fördelar när du investerar i dina fastigheter:

  • Fastighetsägare höjer och bevarar värdet på sina byggnadsbestånd genom reducerad energianvändning  och minskat koldioxidavtryck
  • Välskötta fastigheter med effektiv drift ökar produktiviteten genom att vi minskar driftstopp och använder resurser effektivt
  • Hyresgäster förbättrar sina varumärken genom att skapa en modern och bekväm miljö för sina anställda och kunder
  • Att behålla och locka till sig nya talanger är allt svårare. En bra, modern och hälsosam arbetsmiljö har ett betydande värde för medarbetare

För att göra dina miljöer hållbara, funktionella och smarta behöver du expertis inom fastighetsteknik och fastighetsförvaltning. Vi hjälper dig!

Maximera långsiktiga värden - se till hela livscykeln

De stora omvälvningarna under 2020 visade hur avgörande flexibla och anpassningsbara lösningar är. Förändringarna skyndade också på den digitala utvecklingen för fastighetsägare och hyresgäster. Nya digitala lösningar skapar andra behov och men också möjligheter, vi hjälper dig att navigera.

Vårt synsätt har alltid varit att ta hänsyn till en komplett livscykel i fastigheten. Att veta vilket startläge du har, och vad målet är, är det första steget för att uppnå optimala långsiktiga förhållanden i din byggnad. Välplanerade fastighetstjänster tar dig dit..

Bevara värdet i fastigheten genom att ta rygg på strängare direktiv

Under 2018 lanserades EU-direktivet EPBD som reglerar energiförutsättningar i byggnader. Direktivet omfattar normer för laddstationer och uppvärmning samt fastighetsstyrning och ventilationssystem. Våra konsulttjänster hjälper dig att uppfylla EPBD och alla andra relevanta regelverk.

Hitta rätt rådgivningstjänster för dina behov

  • Konsulttjänsten SRI (Smart Readiness Indicator) är en utmärkt startpunkt för att upptäcka om din nuvarande teknologi är föråldrad. Dessutom får du råd om hur du kan förbättra och uppgradera fastighetstekniken i dina byggnader.
  • Energirådgivning En av de viktigaste ingredienserna för urban utveckling, smarta byggnader och hållbara fastigheter är energianvändning. Vi hjälper dig att minimera förbrukningen utan att offra inomhusmiljön och ser till att du får snabba och garanterade resultat.
  • Teknisk rådgivning Att lära känna din fastighet startar med att förstå tekniken och ta hand om informationen. Att välja rätt system garanterar smidighet, flexibilitet, förutsägbarhet och anpassningsbarhet genom hela livscykeln. Med våra rådgivningstjänster för fastighetsförvaltning hjälper vi dig att optimera dina fastighetssystem och din teknik.
  • Energikonsulttjänser kyla En miljövänlig kyllösning sparar energi. Vi hjälper dig med energikonsulttjänster, energiinspektion & utrustningskartläggningar.
  • Rådgivning för hållbara koldioxidavtryck: Miljövänlig och hållbar förvaltning är en pågående process och ett helt arbetssätt. Vi kan hjälpa dig att lyckas. Vi kombinerar de olika aspekterna av fastighetsförvaltning och skapar en gemensam riktning - korrekt ur klimatperspektiv. Vi är din partner inom hållbar fastighetsförvaltning från att vi bedömer utgångsläget, sätter upp mål samt skapar en strategi för att genomföra, rapportera och kontinuerligt utveckla verksamhetsmodellen.

Läs mer om våra ytterligare tjänster inom digitalisering och modernisering.