Max IV

Max IV-laboratoriet är världens mest ljusstarka synkrotronljusanläggning. Caverion säkrar fastighetsdriften genom teknisk förvaltning, tillsyn och skötsel av tekniska installationer.

 
 

 Säker fastighetsdrift

 

Fjärrövervakning dygnet runt

 

Kundbehov

  • Säkra den fastighetstekniska driften i den stora och komplexa anläggningen.
  • På grund av anläggningens komplexitet och extremt höga krav på driftsäkerhet ville kunden ha en helhetsleverantör med erfarenhet av avancerad teknik från tekniskt tunga verksamheter så som sjukhus och industrin.

Lösning

  • Caverion är sedan hösten 2021 helhetsleverantör av teknisk förvaltning, drift och underhåll av fastighetstekniska system. Anläggningen bemannas dagligen av teknisk personal från Caverion.
  • I uppdraget ingår även 24/7-beredskap med en timmes inställelsetid. Även den omgivande marken på cirka 170 000 kvadratmeter ingår i uppdraget.

Det världsunika svenska Max IV-laboratoriet är världens mest ljusstarka synkrotronljusanläggning. Forskarteam från hela världen står i kö för att genomföra avancerade experiment vid Max IV. 

Caverion säkrar fastighetsdriften genom teknisk förvaltning, tillsyn och skötsel av tekniska installationer som ventilation, kyla, vs, styr och regler, el, brand och säkerhet, passage och låssystem, avhjälpande underhåll, beredskap, säkerhet samt kundtjänst och felanmälan. 

 

Vill du veta mer?

Boka ett möte

 

Vi hjälper våra kunder att lyckas

Andra tjänster som kan vara intressanta