Stockholms Gasnät

Gasnätet Stockholm AB förser hela Stockholm stad och dess förorter med gas till fordon och gasspisar. Sedan juni 2021 ansvarar Caverion för driften av de fyra gasanläggningarna som förser nätet med gas. 

 
 

 Säker gashantering

 

Ständig övervakning

 

Kundbehov

  • Att kunna garantera en säker gashantering. Caverions uppdrag går ut på att hitta brister innan något går sönder. 

Lösning

  • Caverions uppdrag går ut på att sköta drift och underhåll av Gasnätet Stockholms gasanläggningar.
  • I uppdraget ingår även att övervaka anläggningarna och att hantera felanmälningar från inringande kunder och närboende. Genomförandet sker enligt det underhållsprogram som tagits fram tillsammans med Gasnätet Stockholm AB.

Gasnätet Stockholm AB ansvarar för leverans av stadsgas och fordonsgas till Stockholms innerstad med förorter.  Gasen används främst till gasspisar i hushåll och restauranger, samt till fordonsmackar. 

Caverion hanterar driften av de fyra gasanläggningarna som förser nätet med gas. Där säkerställs att gaskvalitet och tryck är korrekt. Det är ett stort ansvar som kräver precision och ständig övervakning.

 

Vill du veta mer?

Boka ett möte

 

Vi hjälper våra kunder att lyckas

Andra tjänster som kan vara intressanta