Elinstallationer - hitta det optimala systemet för dina behov

Mängden elteknik i våra byggnader och omgivningar, precis som andel fastighetsteknik i stort, ökar.…

Mängden elteknik i våra byggnader och omgivningar, precis som andel fastighetsteknik i stort, ökar. Det gör oss allt mer beroende av fungerande system. Förväntningarna ökar också från dina fastighetsbrukare. Vem vill inte ha automatiserade, energisnåla och pålitliga elinstallationer som anpassar sig efter situationen?

Kontakta oss för mer information

 

När du underhåller dina system regelbundet kan du vara säker på att installationerna fungerar effektivt - under hela livscykel, både för system och fastighet. Ett noggrant designat och professionellt installerat elsystem:

  • Förbättrar fastighetens eller industrianläggningens prestanda
  • Förbättrar flexibiliteten i dina utrymmen - och säkerheten
  • Har låga driftskostnader och är lätt att underhålla
  • Har lång livslängd och är energieffektivt
  • Ökar produktiviteten och förbättrar verksamhetens förutsättningar

Byggnader, industrianläggningar, avancerade utrymmen? Vi anpassar elinstallationerna

För att få ett välfungerande elsystem på plats börjar vi med att ta reda på dina behov. Till exempel har högspänningssystem inom industrin, datorhallar eller reservkraftsystem för sjukhus väldigt olika förutsättningar och krav.  Vi hjälper dig att välja den optimala lösningen som behövs i just din verksamhet..

Djup kunskap om förnybar energi och andra hållbara lösningar

 

Ta vara på solens kraft

Solpaneler gör det möjligt för dig att generera din egen elektricitet. Trots att det kräver en investering, reducerar solceller mängden energi som köps från elnätet, och då också dina totala energikostnader. Och, dina koldioxidavtryck.

Även värmepumpar kan hjälpa dig att spara energikostnader och att göra ditt koldioxidavtryck mindre. Luftvärme-, vattenvärme- och bergvärmepumpar utvinner värme ur luft, vatten eller mark utanför din fastighet och levererar den för inomhusbruk.

Electricity solutions for safer and more efficient properties.jpg
Charging station Electricity solutions for safer and more efficient properties.jpg

Installera laddstationer för elfordon

Att installera och underhålla laddstationer kräver omfattande teknisk kunskap och dokumenterad erfarenhet. Vi hjälper dig med hela processen - läs mer om hur vi kan hjälpa dig med laddstationer för elfordon.

Rätt belysning för varje tillfälle

Belysningens färg och styrka har stor påverkan på slutanvändarens upplevelse. Detta är varför valet av optimal belysning för alla utrymmen direkt påverkar hur människor mår och trivs. Rätt belysning ökar också trygghet och säkerhet.

 

Med UPS-system minskar du risken för driftavbrott

Ett UPS-system (Uninterruptible Power Supply) slår över till ett batteridrivet reservsystem när systemet upptäcker problem i elförsörjningen. UPS-system behövs för att säkra elförsörjningen till samhällets kritiska infrastruktur såsom datorhallar, sjukhus, kraftverk och industrianläggningar. Vi hjälper dig att välja den bästa teknologin och designar, implementerar och underhåller ditt UPS-system.

Effektiva, säkra elsystem behövs i din industrianläggning

Industrier är komplexa verksamheter. Processel, instrument och kabeldragning för industrin kräver både sakkunskap och erfarenhet. Du behöver också oss som experter för att förbygga problem - med rätt installationer och hantering minimeras risken för driftstopp vid strömavbrott. Vi hjälper dig med effektiv och säker utformning, implementering och underhåll av elsystemen i din industrimiljö.

Tryggt ombord med professionellt installerade elsystem

Moderna fartyg har mycket komplexa elsystem - här krävs omfattande kunskaper. Vi hjälper dig designa och konstruera ditt elsystem - du får en smidig, nyckelfärdig leverans.

Med oss blir stödet komplett: Remote center och kundtjänst i nära samarbete

Remote Centre and Call Centre work in close cooperation.jpg

Varför välja Caverion till ditt elprojekt? Jo, för att få en helhet. Vi hanterar design-, installations- och underhållsfasen i projektet - vi finns vid din sida från start till mål. På så vis ser vi till att informationsflödet genom hela projektet är smidigt - och avlastar dig genom bra kommunikation. 

I planeringsfasen väljer vi moderna och högkvalitativa material som är energieffektiva genom hela livscykeln. Våra medarbetare har alla nödvändiga licenser och kvalifikationer för att leverera hög kvalitet. I underhållsfasen kan din fastighet kopplas till Caverions Remote center där tekniker med avancerad kompetens och stor erfarenhet övervakar byggnadens funktioner dygnet runt och vi utför även tester och justerar processerna på distans. Remote center verkar i nära samarbete med vår kundtjänst som besvarar dina samtal och meddelanden.

Behöver du en pålitlig partner för att genomföra ditt elprojekt? Kontakta oss så hittar vi en optimal lösning tillsammans.

Andra tjänster som kan vara intressanta

Vi hjälper våra kunder att lyckas