Renrum som möter även de högsta kraven

Ett renrum ger maximal kontroll över nivån på, till exempel, luftburna partiklar, temperatur,…

Ett renrum ger maximal kontroll över nivån på, till exempel, luftburna partiklar, temperatur, relativ luftfuktighet, luftflöde och differentialtryck. Många industrier behöver en kontrollerad driftmiljö för sina produktionsprocesser på grund av de krav som ställs via lagstiftning eller industriöverenskommelser, såsom god tillverkningssed (GMP). Att skapa en miljö som uppfyller så pass krävande kriterier kräver specialiserade och erfarna experter.

 

Vad är ett renrum?

Vissa industrier kräver en kontrollerad processmiljö och där tillverkningsprocessen, regelverk eller branschöverenskommelser (så kallade GMP – Good Manufacturing Practice) medför krav på omgivningsmiljön. Ett renrum möjliggör maximal kontroll över exempelvis mängden luftburna partiklar, mikrobiologisk kontamination, temperatur, relativ luftfuktighet och differenstryck.

Kontakta oss för mer information

Hur skapar du ett certifierat renrum?

Vill du skapa det optimala renrummet? Här är en process du kan följa tillsammans med oss:

  • Konceptuell design: Det första stadiet i utvecklingsprocessen för en tillförlitlig lösning är att analysera dina framtida behov för att skapa en generell design för systemet. Erfarenheten från den konceptuella designprocessen blir därefter basen för efterföljande steg.
  • Basic och detail design: Under designfasen specificeras dina behov och vi tar fram kompletta bygghandlignar för ditt projekt. Designfasen avsluas med en rapport som inkluderar tidplan och budget för projektet. Om så önskas kan vi ta fram en fastpris-offert för leveransen.
  • Nyckelfärdig installation: Som din partner levererar vi en komplett installation och ser till att alla funktionella krav och systemkrav för ditt renrum dokumenteras och uppfylls.
  • Kvalificerings- och valideringsprocess: Kvalificeringen av systemet och utrustningen är en viktig del av valideringsprocessen och styrs av EUs riktlinjer för god tillverkningssed (GMP). Vid GMP-projekt kan Caverion ta ansvar för att utföra de slutliga testerna av designen, installationen, funktionen och resultatet.
CleanPlus bild.jpg

CleanPlus produkter anpassade speciellt för cleanroom och renrumsmiljöer

Caverions experter har utvecklat ett heltäckande utbud av varumärkesskyddade produkter för renrum. CleanPlus-produkterna ger optimal kontroll över inomhusmiljön och har en lång rad användningsområden. CleanPlus uppfyller kraven i GMP och i alla tillämpbara renrumsstandarder. Produkterna uppfyller högsta tänkbara krav på hygienkontroll, kvalitet, flexibilitet och hållbarhet.

Produktblad över sortimentet för renrum

Tillförlitlig partner för utmanande miljöer inom industrin - elektronik, nanoteknologi, farmaceutisk tillverkning, bioteknik...

Vår omfattande erfarenhet inom projektledning, design, konstruktion och installation av renrum garanterar omfattande lösningar, kvalificering och provningstjänster för alla typer av installationer.

Våra nyckelfärdiga lösningar är designade att ge dig support från den inledande designfasen ända till kvalificering och validering. Detta garanterar att renrummet uppfyller verksamhetens behov under många år framöver.

Uppfyll gällande GMP-krav genom att välja rätt produkter

Ett certifierat, långsiktigt renrum byggs av precisionstillverkade produkter av högkvalitativa material. Att välja produkter med lång livscykel reducerar kostnader på lång sikt.

CleanPlus är vårt omfattande utbud av produkter för farmaceutisk tillverkning, bioteknologiska industrier, sjukhus, operationsrum och andra områden som kräver ett renrum som är validerat i enlighet med GMP och alla andra tillämpliga renrumsnormer.

CleanPlus-produkter ger optimal kontroll över inomhusmiljön och har ett stort utbud för olika användningsområden. CleanPlus-produkter efterlever även de högsta kraven på hygienkontroll, kvalitet, flexibilitet, hållbarhet och totalkostnad.

De släta ytorna på CleanPlus-produkterna kan rengöras snabbt och säkert. De har även hög mekanisk hållbarhet och tillverkas och installeras med stor precision.

Majoriteten av materialen och alla komponenterna tillverkas i de nordiska länderna. Med prefabricering och kundfokuserad produktion kan vi erbjuda korta ledtider, snabb leverans och snabb installation. Detta betyder att ditt renrum kan vara i drift på mycket kort tid. Kontakta oss så bygger vi ett renrum för framtiden - lätt att underhålla. 

Ytterligare tjänster

 

Vi hjälper våra kunder att lyckas