Energieffektiva kyllösningar | Minskar klimatpåverkan och reducerar kostnader - ta hjälp av Huurre

Visste du att stormarknader och ishallar kan lägga upp till 50 % av sin energi på kyla? Ett noggrant…

Visste du att stormarknader och ishallar kan lägga upp till 50 % av sin energi på kyla? Ett noggrant utvalt och väl underhållet kylsystem håller energieffektiviteten och temperaturen stabila oavsett byggandens inomhus- eller utomhusförutsättningar.

 

Huurre Sweden - en del av Caverion

Huurre Group - en av Europas ledande koncerner inom kylbranschen med fokus på miljövänlig kyla förvärvades 2019 av Caverion Oy. Huurre Sweden ägs sedan 2020 av Caverion Sverige. Tillsammans är vi den svenska marknadens största aktör inom kyla. Vi hjälper våra kunder att sänka driftkostnader och minimera risker. Huurres primära kunder finns inom livsmedelsindustrin, grossister, återförsäljare, professionella kök och inom sjukvårdssektorn. Här kan du läsa nyheten från Caverion Group.

Huurre Caverion bild till www kub 400.jpg

Jag vill läsa om Huurres tjänster

Ta mig till certifikat, felanmälan samt inloggning

Kontaktuppgifter till våra kylkontor

Integrerade kylsystem minskar kostnader och utsläpp

Kylsystem delas vanligen upp i system för komfortkyla och processkyla  för byggnader, industrier och andra utrymmen som exempelvis datorhallar. Både komfort- och processkyla har stor nytta av att integreras med annan fastighetsteknik.

När du ser till helheten och integrerar kylsystem med dina andra tekniska processer kan du reducera kostnader både för investeringar och drift. Till exempel kan du, genom att integrera kylsystem med fastighetsautomationen se till att dina lokaler inte värms upp och kyls av samtidigt.

Se till att ha en livscykelsyn - även för kyla

Ett kylsystem kräver regelbundet underhåll för att fungera effektivt. Vi täcker hela livscykeln för system både för komfort- och processkyla, från planering, installation och underhåll till återvinning. Detta innebär att du kan fokusera på dina kunder och din kärnverksamhet istället för att oroa dig för dina kylsystem.

Vi är systemoberoende och ser till att dina verksamhetskritiska system fungerar effektivt och tryggt - dina kyllösningar är viktiga för en hållbar framtid. Förutom årligt underhåll kan vi hjälpa dig med:

  • Dina lagstadgade skyldigheter 
  • Kontrollera läckage
  • Uppfylla miljökrav

 

Effektiva, hållbara kylsystem för datahallar

Världen är alltmer beroende av smidiga globala nätverk och uppkopplingar, vilket kräver pålitliga datorhallar. Elektriciteten i datorhallarna genererar värme, vilket kan orsaka avbrott i verksamheten, om kylsystemet är otillräckligt. Ett effektivt kylsystem minimerar energiförbrukningen i datorhallen och ser till att överskottsvärmen inte avbryter din drift.

Moderna data- och IT-center och deras serverhallar kyls primärt via kylvattenkablar eller genom att använda varma/kalla korridorer mellan serverhyllor. Frikyla, då kall utomhusluft används för att kyla vattnet, är också en mycket bra, klimatsmart lösning. Den överskottsvärme som genereras kan sedan dessutom användas på andra ställen i byggnaden för att minimera uppvärmningskostnaderna.

Partnerskap under hela livscykeln

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en passande energieffektiv lösning för dina behov

Ytterligare tjänster