Energieffektiva kylsystem och kylteknik

Visste du att stormarknader och ishallar kan lägga upp till 50 % av sin energi på kyla? Ett noggrant…

Visste du att stormarknader och ishallar kan lägga upp till 50 % av sin energi på kyla? Ett noggrant utvalt och väl underhållet kylsystem håller energieffektiviteten och temperaturen stabila oavsett byggandens inomhus- eller utomhusförutsättningar. Ta hjälp av Huurre kyla för att minska klimatpåverkan och reducera kostnader.

 

Huurre Sweden - en del av Caverion

Huurre Group - en av Europas ledande koncerner inom kylbranschen med fokus på miljövänlig kyla förvärvades 2019 av Caverion Oy. Huurre Sweden är sedan 2020 en del av Caverion Sverige. Vi hjälper våra kunder att sänka driftkostnader och minimera risker. Huurres primära kunder finns inom livsmedelsindustrin, grossister, återförsäljare, professionella kök och inom sjukvårdssektorn. Här kan du läsa om när Huurre blev en del av Caverion Group.

Children skating.jpeg
 

Kyla | vårt utbud

Kvinna handlar

Miljövänlig kyla är exempelvis CO2-kyla samt energilösningar. Vi är föregångare inom kylteknik, miljövänlig kyla samt värmeproduktion och en ledande leverantör av koldioxid- (CO2 ) system.

Kylaggregat

Vi har en konstruktionsavdelning i egen regi som hanterar alla typer av kyl- och systemlösningar enligt gällande och kommande regler och miljökrav. 

Kyltekniker

Vår leverans är rikstäckande för kylservice dygnet runt, driftcentral och styrsystemet iTop. Vår stora kylorganisation ser till att driftsäkerheten är hög för alla kylsystem och ser till att utrustningen fungerar.

Energikonsulttjänster

Vi hjälper dig med energikonsulttjänster, energiinspektion & utrustningskartläggningar. En miljövänlig kyllösning sparar också energi. Vi tar reda på fastighetens nuvarande skick och minimerar driftskostnaderna.

Kyla | segment

 

CO2-kyla ett miljövänligt köldmedium

Gör ett klimatsmart val och välj CO2 kyla (R744) som är klassat som ett mijövänligt köldmedium och har ett GWP tal på 1. De hjälper till att uppfylla myndighetskraven, både nuvarande och framtida, gällande köldmedium.

Läs mer om CO2-kyla  

F-gas förordningen

F-gas är en konstgjord gas som innehåller bland annat flour, som har beteckningen F. I dag används flera olika köldmedier som är så kallade f-gaser i exempelvis värmepumpar och kylmaskiner. När dessa F-gaser släpps ut, eller läcker ut, i atmosfären bidrar de till växthuseffekten på liknande sätt som utsläpp av koldioxid gör. 

Mer om f-gas och de olika lagkraven

Integrerade kylsystem minskar kostnader och utsläpp

Kylsystem delas vanligen upp i system för komfortkyla och processkyla  för byggnader, industrier och andra utrymmen som exempelvis datorhallar. Både komfort- och processkyla har stor nytta av att integreras med annan fastighetsteknik. När du ser till helheten och integrerar kylsystem med dina andra tekniska processer kan du reducera kostnader både för investeringar och drift. Till exempel kan du, genom att integrera kylsystem med fastighetsautomationen se till att dina lokaler inte värms upp och kyls av samtidigt.

Se till att ha en livscykelsyn - även för kyla

Ett kylsystem kräver regelbundet underhåll för att fungera effektivt. Vi täcker hela livscykeln för system både för komfort- och processkyla, från planering, installation och underhåll till återvinning. Detta innebär att du kan fokusera på dina kunder och din kärnverksamhet istället för att oroa dig för dina kylsystem. 
Vi är systemoberoende och ser till att dina verksamhetskritiska system fungerar effektivt och tryggt - dina kyllösningar är viktiga för en hållbar framtid. Förutom årligt underhåll kan vi hjälpa dig med:

  • Dina lagstadgade skyldigheter 
  • Kontrollera läckage
  • Uppfylla miljökrav

Partnerskap under hela livscykeln

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en passande energieffektiv kyllösning för dina behov

Ytterligare tjänster