Automation ger dig smart kontroll över din fastighet

Mängd och variation tekniska system, utrustning och sensorer i byggnader och industrianläggningar…

Mängd och variation tekniska system, utrustning och sensorer i byggnader och industrianläggningar ökar konstant. Om systemen inte samspelar kommer inomhusmiljö, besökares välbefinnande och energieffektivitet att bli lidande. Detta händer ibland om system motarbetar varandra, till exempel, att en fastighet värms upp och kyls ner samtidigt. Men för detta finns det bot!

 
 

Gör din byggnad smart med uppdaterad automationslösning

Fastighetsautomation

Automation utgör ungefär 1 % av de totala kostnaderna under byggtiden. Den lilla investeringen har dock stor inverkan på inomhusmiljö, energieffektivitet och upplevelsen för de som ska använda byggnaden. Professionellt designad, implementerad och underhållen automation hjälper till att bevara och öka värdet på din fastighet under hela livscykeln.

Automationslösningen bör utvärderas regelbundet. Vid varje modernisering eller renovering till exempel, bör du kontrollera om automationen uppfyller gällande krav för användbarhet, energieffektivitet och informationssäkerhet.

Lagstiftningen för fastighetsförvaltning och automation är också föränderlig. Europaparlamentets och Europarådets direktiv om byggnaders energiprestanda, EPBD, ställer nya krav på installation av byggnadsautomation och övervakningssystem i alla kommersiella byggnader med värmesystem eller med kombinerade värme- och ventilationssystem med en nominell effekt på 290 kW.

Lär mer om effekterna av EPBD

Säker och hälsosam arbetsmiljö med smart kontroll

Ett automationssystem kontrollerar alla byggnadens lösningar via ett enda gränssnitt. Automation är så att säga hjärnan som kontrollerar och reglerar alla inomhusmiljöer - bra för byggnadens användare. Informationen som samlats in från fastigheten kan analyseras för att optimera energiresurser, inomhusmiljöer och underhåll såväl som för att förbättra användarupplevelsen.

Optimalt automationssystem för din fastighet

Vi hjälper dig hitta system för fastighetsförvaltning - vi vet vad som bäst passar din byggnad eller din industrianläggning eller vad som bäst fungerar med dina nuvarande system. Vi kan också implementera och integrera all annan fastighetsteknik - i tid och inom budget. Vi kan även ta hand om underhållet genom hela livscykeln.

Våra öppna, systemoberoende lösningar stöder vanliga kommunikationsprotokoll, såsom BACnet, MODBUS, M-bus, DALI, KNX, LON och öppna kommunikationsgränssnitt, såsom RESTful Api och MQTT.

Välfungerande fastighet med Caverion Building Management System (BMS)

Ett system för fastighetsförvaltning integrerar alla funktioner i dina byggnader i ett enda lätthanterat system: utrymmen, inomhusmiljöer, säkerhet, miljö, underhåll och kostnader. Med ett bra system elimineras onödiga och överlappande aktiviteter och gör din fastighet smartare, mer effektiv och mer hållbar. BMS-system fungerar även som länk mellan den smarta byggnaden och den omgivande staden. 

 

Smarta ekosystem för byggnader – vår ingång till att göra dina fastigheter smarta

Smart Building Ecosystem – Our approach to making your property smart

Via en lättanvänd portal ser du hur det går för dina fastigheter

Caverion SmartView är en plattform som samlar och visar all information du behöver för att kunna hantera dina anläggningar i ett system. Du ser hur dina fastigheter mår i realtid - dygnet runt. 

Ta reda på hur Caverion SmartView fungerar.

Industriautomation - förbättra dina produktionsprocesser


Industriautomation är en del av digitaliseringen och ser till att din produktion är effektiv och lönsam. Den är grunden för en välfungerande industriprocess. Automation genererar en stor mängd information som kan användas för att analysera och förbättra processerna. Lär mer om våra digitala lösningar för industriprocesser.

Kontakta oss

Andra tjänster som kan vara intressanta