Drift och underhåll

Smart drift och underhåll optimerar fastighetsvärdet. Effektivitet och användarupplevelse är som…

Smart drift och underhåll optimerar fastighetsvärdet. Effektivitet och användarupplevelse är som bäst när all fastighetsteknik fungerar felfritt tillsammans och digitala smarta tjänster stöder en användarcentrerad miljö. För att nå detta behöver din byggnad en datadriven och proaktiv underhållsplan.

Kontakta oss för mer information

 
 

Uppskatta tryggheten i att underhålla dina fastigheter smart

När driften fungerar som den ska ökar produktiviteten och trivseln för de som ska använda fastigheten. Din verksamhet blir inte avbruten om du har smarta lösningar på plats - lösningar som är förutsägbara och driftsäkra. Smart underhåll är proaktivt, förutsägbart och holistiskt och för dig betyder det att du kan:

  • Låta slutanvändarna fokusera på sin kärnverksamhet
  • Hjälpa till att förutse och reducera driftskostnader och förbättra schemalagt underhåll
  • Minimera behovet av dyra driftavbrott

Hållbarhet och kostnadsbesparingar genom distansövervakning och automatiserade processer

Med modern automation och rätt teknik för distansövervakning kan du uppnå dramatiska förbättringar för både energieffektivitet som för kostnads- och kvalitetskontroll. Ditt tekniska fastighetsunderhåll kommer bli kostnadseffektivt, flexibelt och transparent. De som befinner sig i fastigheten  kan njuta av optimal inomhusmiljö vilket har bevisats avsevärt förbättra både välbefinnande och produktivitet.

Din byggnad kopplas upp till Caverion Remote center där operatörer löser problem på distans.  Våra tekniker i Remote center kommer inte bara att lösa möjliga fel, utan även identifiera problem som kan åtgärdas - redan innan de ställt till med oreda.

Du kommer också  ha stor nytta av vår djupa kunskap kring analys, och hur man sammanför data från flera källor.

Bevara värdet i din anläggning - skräddarsy dina tekniska uppgraderingar

Att underhålla din fastighet under en hel livscykel garanterar att värdet på din fastighet fortsätter vara högt, och att fastigheten är säker och energisnål. Vi ger dig råd om hur du skräddarsyr dina moderniseringar  - proaktivt - så att uppdateringarna möter nya lagkrav och teknikutveckling.

Vi hjälper dig att hitta det optimala systemet för dina behov - det finns mycket att välja mellan. Genom att se till att alla regelverk efterlevs - också framtida - reducerar vi också dina risker.  Från oss får du en underhållsservice med djup expertis via våra modulära kontrakt och servicemodeller.

Bra tekniskt underhåll är den bas du behöver för att ta hand om dina livscykellösningar på ett hållbart sätt.

Närliggande tjänster inom drift och modernisering:

 

 

Vi hjälper våra kunder att lyckas