Lifecycle Management – se till fastighetens hela livscykel

Hur ser det ut - styr, sköter och underhåller du dina fastigheter med långsiktigt värde i åtanke?…

Hur ser det ut - styr, sköter och underhåller du dina fastigheter med långsiktigt värde i åtanke? För att maximera långsiktig nytta bör design, konstruktion, underhåll och modernisering ses ur ett livscykelperspektiv. Att hitta synergier mellan dessa faser kan spara upp till 30 procent av den totala ägandekostnaden.

 

Att ta hand om en fastighet och att samtidigt ha ett livscykelfokus handlar om att undvika större skador via kontinuerligt, förebyggande underhåll. På så vis ökas tryggheten och transparensen då verksamheten sällan oväntat avstannar och kostnaderna minskar. Genom att överlåta fastighetstekniken till oss kan du koncentrera dig på din kärnverksamhet.

Smart installationsplanering sparar pengar och förbättrar användarupplevelsen

Caverion tar fullt projektledaransvar för planering, konstruktion och underhåll av dina fastigheter, installationstjänster och fastighetssystem. Vi garanterar trygg funktionalitet, hög energieffektivitet och ett hälsosamt inomhusklimat för fastigheten under hela kontraktstiden, ända upp till 25 år. Vi, en enda kontaktpunkt, hanterar alla dina fastighetsutmaningar - och  -återkoppling kring status och insatser.

Vi har över 20 års erfarenhet av att designa, implementera och underhålla fastigheter. Vi använder smart teknik och digitala lösningar för att hela tiden förbättra  fastighetens prestanda. Detta gör att anläggningarna fungerar optimalt samtidigt som de behåller, eller till och med ökar i värde.

Hyresgäster, boende och andra slutanvändare är kärnan i våra livscykelupplägg. Vi ser till att kundupplevelsen förbättras via smarta tjänster, optimalt inomhusklimat och användarcentrerad miljö.

Att visualisera gör långsiktiga prognoser möjliga

Att planera en fastigheters hela livscykel redan i början av ett byggprojekt ger span på fastighetens framtida driftskostnader. Med exakta uppskattningar kan du planera din långsiktiga fastighetsförvaltning istället för att behöva reagera på plötsliga underhålls- och investeringsbehov.

Offentligt-privat samverkan (PPP) gör långsiktiga kostnader tydliga

Finansiera ditt byggprojekt med hjälp av en offentlig-privat samverkan (OPP) - en kontraktmodell som sänker dina risker och gör att du kan fokusera på dina kärnuppgifter. Vi hjälper dig och kan  leverera projektet i alla dess delar - från design till avtalsskrivning och tillgänglighet efter dina behov. Vår historik är väldokumenterad när det gäller att genomföra PPP-projekt inom olika kundsegment - allt från vård till utbildning.

Läs mer om våra ytterligare tjänster inom livscykellösningar och byggprojekt

Andra tjänster som kan vara intressanta

Vi hjälper våra kunder att lyckas