Våra rötter

Caverion som sådant är ungt, men vi har en lång historia som byggt en värdefull kompetensbas. Caverion etablerades genom att företaget YIT delade verksamheten i Building Services och Industrial Services i juni 2013.

Vi som koncern har rötter i många länder. Via YIT, går våra rötter exempelvis i Finland tillbaka till 1912. I några divisioner går historien via olika integrerade företag tillbaka ännu längre - till 1800-talet. I Sverige startade vår resa 1901 med Allmänna Ingenjörsbyrån, sedan ABB och sen YIT innan vi tillslut blev Caverion. 

Därefter har vi genom organisk tillväxt och flera fusioner och uppköp utvecklats till det Caverion vi är idag. Resan fortsätter med flera uppköp i nutid som till exempel Maintpartner, Huurre och Pelsu, för att nämna några. Inledningsvis byggde vi vattentankar, men nu designar, installerar, driftar och underhåller vi användarvänliga och energieffektiva tekniska lösningar för byggnader, infrastruktur och industrier  – med många kundrelationer som varat genom årtionden.

Och vi fortsätter att bygga. Vi förnyar oss ständigt via nya talanger, smart teknik och affärsmodeller som svarar mot, och förutser, nya kundbehov. Allt för att hålla oss på topp och vara med och utveckla våra omgivningar.