Haninge kommun

Haninge kommun satsar stort på den senaste välfärdstekniken. Det nybyggda vård­ och omsorgsboendet Terrassen i Handen med 55 lägenheter är kommunens första helt nyckelfria boende. Den tekniska lösningen är baserad på Caverions plattform OnGuard. 

 
 
 

Kundbehov

  • Öka säkerheten och tryggheten för lägenhetsinnehavarna och samtidigt minska arbetsbelastningen för den personal som arbetar med de dementa boende.


Lösning

  • Caverion medverkade i projektet i ett tidigt stadium och har projekterat och utfört installationerna av de 200 digitala låsen på äldreboendet. 
  • Den tekniska lösningen är baserad på Caverions plattform OnGuard. 170 lås strömförsörjs med batteri med en livslängd av fem år eller 50 000 öppningar. 30 av låsen är online och strömförsörjs med kabel.

Haninge kommun är en av det största och snabbast växande kommunerna i Stockholm. Kommunen har cirka 92 000 invånare. Terrassen ska vara ett föregångsboende i kommunen, där testas den senaste tekniken för att öka tryggheten och säkerheten för både boende och personal.

Vård- och omsorgsboendet Terrassen med 55 lägenheter är byggt för äldre med somatiska diagnoser och äldre med demens. De digitala låsen gör det möjligt att styra vem som kan öppna dörrarna till lägenheterna. Samtliga boende utrustas med en transponder som öppnar låset endast till den egna lägenheten. Transpondrarna är placerad i ett armband eller i en dongel som kan förvaras i fickan eller hängas på rollatorn. Medicinskåp, hygienskåp och knivlådor har också digitala lås och öppnas med personalens passerkort.

 

Vill du veta mer?

Book a meeting

 

Vi hjälper våra kunder att lyckas

Andra tjänster som kan vara intressanta