Teknik och digitala lösningar för smarta fastigheter

Smarta städer kopplar samman fastigheter, användare och infrastruktur och blir på så vis hållbara,…

Smarta städer kopplar samman fastigheter, användare och infrastruktur och blir på så vis hållbara, användarvänliga miljöer. Smarta byggnader måste vara flexibla och anpassa sig - behoven ändras konstant. För att göra fastigheten både bekväm och hållbar måste fastighetsteknik och digitala lösningar fungera sömlöst tillsammans. Är du en del av den smarta staden?

 

Utforska tekniken bakom smarta byggnader

För att dra nytta av fördelarna som smarta byggnader kan erbjuda måste din fastighetsteknik vara uppdaterad. Detta inkluderar många system som är väsentliga för användarupplevelse och energieffektivitet:

Digital teknik stöttar ditt beslutsfattande

Genom att använda sig av de smarta teknikerna i fastigheten kan de digitala lösningarna vartefter förbättra upplevelse och drift. Systemen samlar in och analyserar och omvandlar data till beslutsunderlag.

Nå noll koldioxidutsläpp - kombinera fysisk och digital fastighetsteknik

Genom att använda data och artificiell intelligens kan fastigheter automatiskt anpassas efter tillgång och efterfrågan i exempelvis energinätet, vilket hjälper till att hantera både byggnaden och nätet mer effektivt. Detta, i kombination med smart och hållbar kyl- och värmeproduktion, är nyckeln till att optimera en fastighets egen verksamhet och nå nollutsläpp.

Förbättra besöksupplevelsen i dina byggnader

Smarta tekniker och digitala lösningar gör också livet bekvämt. Utrymmesplanering i fastigheter gör att du kan hitta och boka ett tomt skrivbord eller mötesrum, hitta en kollega eller ta dig till cafeterian när där inte är någon kö. Belysning, luftkvalitet, temperatur och akustik påverkar direkt produktiviteten och hur människor mår.

Smart Parking är ett annat exempel på hur fysiska komponenter och digital teknik gynnar användare, fastighetsägare och våra omgivningar.


En världsledande smart teknikpartner

Caverion har stor erfarenhet av både fysisk och digital teknik som krävs för att göra din byggnad smart. Vi hjälper dig till nästa nivå - och att addera fler fastigheter till den smarta staden.

 

Läs mer om våra övriga tjänster inom digitalisering och modernisering. 

 

Andra tjänster som kan vara intressanta