Skellefteå Airport

Driftoptimering ökade energieffektiviteten med 12.5%. Årligen passerar drygt 300 000 resenärer terminalen, de flesta antagligen ovetande om att koldioxiden från deras utandningsluft styrde tillflödet av frisk luft till terminalen. 

 
 

300 000 resenärer
årligen

Ökad energieffektivitet
med 12,5%

Minskad energianvändning
med 282 000 kWh per år

 Vi är mycket nöjda med utfallet, de utlovade besparingarna har uppnåtts. För att se till att anläggningen drivs optimalt även i framtiden har vi tecknat ett avtal med Caverion om årliga besiktningar av styr- och reglerutrustningen  

Per-Erik Morén, teknisk chef, Skellefteå Airport

Kundbehov

  • Inomhusmiljön på en flygplats varierar kraftigt beroende på att antalet flygavgångar och SLOT-tider ändras varje vecka samtidigt som flygtrafiken varierar över året. Det innebär ett kraftigt varierande flöde av människor, både över året och under dagen, och därmed stor variation av behovet av luftflöden, värme- kylbehov. 
  • I Skellefteå varierar temperaturen cirka 65 grader om året. Både värme- och kylsystem måste vara rätt dimensionerade.
Reference image 2
Reference image 3

Lösning

  • Fläktbyten, behovsstyrning av luft till olika rum, datorisering av styr och reglerutrustning, byten av viss belysning till mer energisnåla ljuskällor, installation av ”frikyla” som kyler teknikrum, och andra rum som behöver kyla med uteluft, vår, höst och vinter samt injustering av värmesystemet.
  • Förutom närvarostyrd ventilation har Caverion byggt om terminalens takfönster så att de öppnas automatiskt under vår, sommar och höst och fungerar som en integrerad del av ventilationen.

Skellefteå Airport är Västerbottens näst största flygplats med ett strategiskt läge mellan Luleå och Umeå. Flygplatsen ägs av Skellefteå Kommun. Flygplatsen erbjuder inrikes reguljärflyg med dagliga avgångar till Arlanda, samt chartertrafik.

 

Vill du veta mer?

Book a meeting

 

Vi hjälper våra kunder att lyckas

Andra tjänster som kan vara intressanta