Vindkraftsparker maximerar energiproduktionen och minimerar servicekostnaderna

 

Vi tar hand om din vindkraftpark 8760 timmar om året

Du kan maximera energiproduktionen i ditt vindkraftverk och minimera servicekostnaderna med hjälp av effektiv underhållsplanering, välfungerande produktion och fjärrstyrning. Detta ökar den ekonomiska vinsten under hela vindkraftparkens livslängd.

Är du energiproducent, vindkraftparksutvecklare eller turbintillverkare i norra Europa? Då kan vi hjälpa dig genom att tillhandahålla tekniska konsulttjänster, speciellt underhåll, inspektioner och kontrollingenjörer som bevakar och tar hand om dina vindkraftparker varje timme under hela året.
Vi genomför tjänsten med högsta standard i varje del av engagemanget. Vårt stora nätverk gör det möjligt för oss att vara kostnadseffektiva och skapa verkligt värde för dig.

8760 Control Center

Våra 8760 Control Center ingenjörer säkerställer bästa möjliga produktionsprestanda

Vindkraftverk ses nu mer än någonsin som en viktig energikälla och dess hållbara energi är ett bra stöd för elnätet. Caverions 8760 Control Center-tjänster hjälper dig att få maximal produktion och bästa prestanda från din investering, oavsett om det gäller vindkraft, solenergi, vattenkraft, energilagring eller elnät.

Ett team av Control Center-ingenjörer övervakar och kontrollerar partners kraftverk, understationer och nät effektivt och systematiskt dygnet runt, varje dag, 8760 timmar per år, via fjärranslutningar för att säkerställa bästa möjliga produktionsresultat. Detta är viktigt när det finns en växande efterfrågan för distribuerad elproduktion.

8760 Control Center-tjänsterna omfattar fjärrövervakning och fjärrstyrning av kraftverk och understationer, 8760 SCADA-kontroll- och rapporteringstjänster. Kontroller och justeringar som utförs av våra skickliga kontrollcentertekniker, liksom deras snabba svar på larm, garanterar en problemfri drift av kraftverk och understationer, vilket möjliggör bättre kvalitet på lång sikt.

Caverion levererar kompetens och dygnet runt-service till vindparkens ägare

Kontakta oss för mer information

 

Förläng vindkraftparkernas livscykel med inspektioner

Genom att genomföra olika typer av inspektioner och specialiserade mätprojekt av vindkraftverk kan du förlänga din vindkraftparks livscykel och minimera stilleståndstiden.

Typiska inspektioner av vindkraftverk omfattar t.ex.

  • Lagstadgade
  • Övertagande
  • Slut på garati
  • Due diligence inspektioner

Vi kan även ta hand om brandsläckarinspektioner, endoskopi och olika mätningar för övervakning av tillstånd för dig.

Vindkraft inspektioner
Särskilt underhåll

Upprätthåll den högsta säkerhetsstandarden i din vindkraftspark

För oss på Caverion har säkerheten högsta prioritet. Som specialister inom underhållstjänster för vindkraftsindustrin tar vårt certifierade och erfarna team hand om det årliga underhållet och reparationerna av vindkraftverkens kritiska säkerhetsutrustning. Vi inspekterar personlig skyddsutrustning och brandsläckare för att upprätthålla den högsta säkerhetsstandarden i hela vindkraftsparken.

Spara pengar genom att minska stilleståndstiden för ditt kraftverk

Vi ser till att din vindkraftpark fungerar smidigt och sparar pengar genom att minska stilleståndstiden för ditt kraftverk.

 

Kontakta oss

 
Kari Koivikko
Kari Koivikko

Distriktschef, Vindkraft, Caverion Industry

Kimmo Kaappola
Kimmo Kaappola

Utvecklingschef, Caverion Industry