Certifikat

Som ett internationellt företag med tekniska tjänster för fastigheter och industrier kan Caverion i hög grad bidra till hållbar utveckling av våra omgivningar.
Vi på Caverion vill ta ansvar för den påverkan på miljön som vår egen verksamhet medför. Störst möjlighet att påverka de globala koldioxidutsläppen har vi dock när vi samarbetar med våra kunder. Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter och tjänster för att göra det möjligt att minska miljöpåverkan - också från våra kunders verksamhet. 

Caverion har dessa certifieringar för all verksamhet: Certifikat ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001

Automaatio-kaupungissa
 • Certifiering för kylarbeten enligt EU 2015/2067 samt SFS 2016:1128 fluorerande växthusgaser
 • Certifiering för Anläggarfirma brandlarm SBF 1008:3
 • Certifiering för Anläggarfirma inbrottslarm SSF 1015
 • Certifiering för Anläggarfirma kamerabevakningssystem SSF 1061
 • Certifiering för Anläggarfirma vattensprinkler SBF 1020:4
 • Certifiering för smältsvetsning av metalliska material enligt ISO 3834-2.2005
 • Ackreditering för provning av anläggningar med över -och undertryck ISO/IEC 17020

Läs mer om våra tekniska discipliner under Tjänster och lösningar

För att säkerställa att vår miljöpåverkan minimeras arbetar vi kontinuerligt med följande punkter:

 • Upprättar miljömål och strävar efter ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar från våra fordon.
 • Motiverar, informerar och höjer medarbetarnas kompetens i miljöfrågor så att arbetsuppgiften utförs på ett för miljön säkert sätt.
 • Verkar för en miljövänlig utveckling genom att föreslå för våra kunder energiåtgärder som minskar deras miljöpåverkan.
 • Följer upp, mäter och utvärderar våra miljöaktiviteter mot uppsatta miljömål.
 • Följer och uppfyller tillämplig miljölagstiftning, tillstånd, ackrediteringar och andra legala krav som företaget berörs av.

För att säkerställa leverans vid rätt tid och enligt uppgjorda överenskommelser har vi följande policy: Caverions målsättning är att ha mycket nöjda kunder. Att möta eller överträffa kundens förväntningar kräver att rätt förutsättningar skapas i verksamheten. Detta uppnås genom att vi:

 • Tar tillvara och utvecklar medarbetamas kompetens.
 • Uppfyller gällande lagstiftning, avtalade villkor och gjorda överenskommelser.
 • Ständigt strävar efter att förbättra system, processer, produkter och tjänster.
 • Skapar ett förtroende för Caverion och våra medarbetare hos varje kund.
 • Följer upp, värderar och förbättrar verksamheten mot uppsatta kvalitetsmål.

Vår verksamhet har även ackreditering för provning av anläggningar med över -och undertryck.

Caverion har prekvalificerat sig för Achilles TransQ och Utilities NCE. Vi utvärderas kontinuerligt av våra kunder via bla EcoVadis, Avetta och Comply Works.