Building Information Modelling (BIM) - för full transparens i ditt installationsprojekt

Öka effektiviteten - skapa en digital kopia av din byggnad

Ett säkert och hållbart byggprojekt börjar alltid med rätt planering. Med modern dokumentation kan…

Ett säkert och hållbart byggprojekt börjar alltid med rätt planering. Med modern dokumentation kan du ersätta mappar, papper och ritningar med en digital kopia av hela fastigheten inklusive fastighetsteknik.

Kontakta oss för mer information

Varför Building Information Modelling?

Stora byggprojekt är spännande - dussintals leverantörer arbetar samtidigt på ständigt föränderliga och ömsesidiga projektplaner. Detta kan lätt leda till diskrepans, förseningar i utförande och möjligen även stora kostnadsökningar. Du kan förhindra att detta händer ditt projekt genom att använda Building Information Modelling (BIM).

Vad är BIM?

BIM, Buildning Information Modelling, är en kombination av mjukvara och 3D-ritning som ger en digital modell av din byggnad med alla dess fysiska och funktionella särdrag.

BIM ger dig en visuell tolkning av byggnaden i realtid, som du kan använda till att utföra simuleringar, förbättra kommunikation och förutse möjliga konflikter i förväg.

Så tjänar du på att använda BIM i ett bygg- eller installationsprojekt

  • Bättre samarbete och kommunikation reducerar kostnader och minskar risker
  • Förbättrade och mer pålitliga leveranser
  • Transparenta kostnadsuppskattningar
  • Korrekt visualisering av projekt före byggstart
  • Säkrare byggarbetsplatser
  • Korrekt dokumentation för effektivt byggnadsunderhåll och framtida ombyggnader

Med BIM får du en pålitlig bas för dina beslut

BIM visar bygganden, och all teknologi inuti, på ett tydligt visuellt sätt. Detta är bra både under själva byggprojektet och även för framtida drift. Till exempel kan den som sedan ska sköta underhållet enkelt se var den tekniska utrustningen finns. Den förbättrade dokumentationen sparar tid och minskar avsevärt risken för misstag i vid senare drift och underhåll.

Läs även om våra tjänster relaterade till design och byggkonstruktion.

 
 

Andra tjänster som kan vara intressanta