Tekniska innovationer

Vi vill vara en del i omvärldens förnyelse och för det behöver vi ständigt utvecklas. Vi är på väg…

Vi vill vara en del i omvärldens förnyelse och för det behöver vi ständigt utvecklas. Vi är på väg mot en smart och hållbar framtid genom innovation. I hjärtat av Caverions innovationsinsatser  utvecklar vi nya och anpassningsbara lösningar på globala, urbana, utmaningar för alla delar av den smarta staden:

 

 • Smart styrning
 • Smarta energilösningar
 • Smarta fastigheter
 • Smart mobility
 • Smart infrastruktur
 • Smart teknik
 • Smart sjukvård
 • Och - smarta medborgare

Målet med våra innovationer och vår tjänsteutveckling är att hjälpa våra kunder planera, underhålla och optimera verksamheter i deras byggnader eller produktionsanläggningar. Det stöttar ekonomiskt, socialt och miljömässigt värdeskapande. Våra aktiviteter är kopplade till våra ambitiösa hållbarhetsmål: vi ska till 2030 skapa hållbara resultat genom våra lösningar, med ett positivt så kallat handavtryck för koldioxid, alltså vad vi bidrar med i vårt arbete, 10 gånger större än vårt fotavtryck. 

Genom smart teknik, datadrivna digitala tjänster och funktioner kopplade till olika typer av infrastruktur, siktar vi på att:

 • Utveckla nya lösningar för att stärka möjligheter och framgångar i vårt urbana ekosystem
 • Förbättra effektiviteten av våra resurser
 • Minska koldioxidutsläppen och öka mänskligt kapital
 • Möjliggöra resultat och människors välbefinnande