Tekniska innovationer

 

Vi vill vara en del i omvärldens förnyelse och för det behöver vi ständigt utvecklas. Vi är på väg mot en smart och hållbar framtid genom innovation. I hjärtat av Caverions innovationsinsatser utvecklar vi nya och anpassningsbara lösningar på globala, urbana, utmaningar för alla delar av den smarta staden:

 
 • Smart styrning
 • Smarta energilösningar
 • Smarta fastigheter
 • Smart mobility
 • Smart infrastruktur
 • Smart teknik
 • Smart sjukvård
 • Och - smarta medborgare

Målet med våra innovationer och vår tjänsteutveckling är att hjälpa våra kunder planera, underhålla och optimera verksamheter i deras byggnader eller produktionsanläggningar. Det stöttar ekonomiskt, socialt och miljömässigt värdeskapande. Våra aktiviteter är kopplade till våra ambitiösa hållbarhetsmål: vi ska till 2030 skapa hållbara resultat genom våra lösningar, med ett positivt så kallat handavtryck för koldioxid, alltså vad vi bidrar med i vårt arbete, 10 gånger större än vårt fotavtryck. 

Läs mer om våra hållbarhetsmål

Genom smart teknik, datadrivna digitala tjänster och funktioner kopplade till olika typer av infrastruktur, siktar vi på att:

 • Utveckla nya lösningar för att stärka möjligheter och framgångar i vårt urbana ekosystem
 • Förbättra effektiviteten av våra resurser
 • Minska koldioxidutsläppen och öka mänskligt kapital
 • Möjliggöra resultat och människors välbefinnande

Nya innovationer föds i samarbete med kunderna

Vi använder oss av olika agila utvecklingsmetoder, iterativ produktutveckling och ett omfattande partnernätverk. Ett exempel på en sådan framgångssaga är Caverion SmartView.

Internt frigör vi människors förmåga att tänka nytt genom förtroende och en öppen innovationskultur. I många av våra länder har vi utvecklat systematiska metoder för att samla in nya idéer, utnyttja den omfattande branschkunskapen hos våra expertkollegor och ta hänsyn till hela livscykeln.