Inköp - hållbara leverantörskedjor

Vårt syfte är att konstruera våra omgivningar på ett smart och hållbart sätt och att se till att företag och omvärld lyckas och att människor mår bra och vår vision är att vara förstahandsvalet när omvärlden digitaliseras. Våra leverantörer och deras produkter och tjänster är viktiga byggstenar för att vi på Caverion ska kunna uppnå vårt syfte och vår vision. Vi arbetar också för att vårt positiva koldioxidavtryck – vårt ”handavtryck” - ska minska våra kunders koldioxidavtryck (fotavtryck). Det gör vi genom att leverera smarta, digitala och hållbara tjänster.  För att lyckas med detta behöver vi arbeta med de bästa leverantörerna.

  • Vi på Caverion vill arbeta med leverantörer som hjälper oss att utveckla inköpsbeteendet och digitalisera inköpsprocessen. Över tid bidrar detta till bl.a. minskad administration och ökad transparens vilket gynnar både oss och våra kunder, men även våra valda leverantörer.
  • Caverion vill arbeta med leverantörer som erbjuder hållbara produkter och leveranser. Detta gäller såväl social, ekonomisk som miljömässig hållbarhet. Utöver detta värderar vi såklart även produktens funktion, kvalitet samt pris och montagevänlighet.
  • Vi arbetar å ena sidan ständigt med att minska antalet leverantörer, detta av respekt för våra prioriterade leverantörer. Å andra sidan följer vi självklart utvecklingen på marknaden och är öppna för samarbeten med nya leverantörer. Skulle du kunna bidra till att utveckla Caverions inköpsbeteende och skapa nya affärsmöjligheter?

Så här blir du leverantör till Caverion:

  1. Skicka ett mail till inkop@caverion.com och beskriv ert företag och era produkter/tjänster.
  2. Om vi finner ert erbjudande intressant kommer vi att be er fylla i och skicka in en leverantörsbedömning.
  3. Efter godkänd leverantörsbedömning kan det bli aktuellt med ett möte och diskussion om ett samarbetsavtal. Du kommer i detta läge att bli kontaktad av vår inköpsavdelning.

Vi på Caverion bryr oss om vår omgivning och kompromissar aldrig med våra värderingar. Därför behöver även våra leverantörer ta del av, förstå och acceptera vår uppförandekod. Samtliga våra avtalsleverantörer har signerat vår uppförandekod för leverantörer (SCoC) utan undantag eller reservationer. På detta sätt tar vi tillsammans med våra leverantörer ansvar för vår omgivning och våra kunders varumärke.

Här kan du läsa Supplier Code of Conduct.

Här kan du läsa om fakturering i Caverion.