Industriell projektledning inom industriteknik garanterar framgångsrika projekt

Ingenjörskonst och projektledning inom industriteknik garanterar framgångsrika projekt. Inom dagens…

Ingenjörskonst och projektledning inom industriteknik garanterar framgångsrika projekt. Inom dagens tillverkningsindustri finns ett konstant fokus på att optimera produktion, kvalitet och användbarhet. För att säkerställa hög kvalitet, effektiv produktion, processer och produktionslinjer behöver du planerat proaktivt underhåll och planerade livscykelprojekt - levererade av specialister inom industriell teknik och industriell projektledning.

Kontakta oss för mer information

 

Styr dina industriprojekt enklare via rätt design & konstruktion

Industriprojekt kräver specialistkunskaper om de unika utmaningarna med att arbeta med produktionsanläggningar. När du väljer att arbeta med enbart en partner som dessutom har specialistkompetens inom underhåll, livscykeln och planeringen av industriella projekt flyter ditt moderniserings-, underhålls- eller utvecklingsprojekt effektivt från början till slut.  Som din design & konstruktions-partner kan vi genomföra planering och styrning av projektet, såväl som att genomföra själva installationerna. I slutet av projektet kommer du att få all nödvändig dokumentation för att underhålla anläggningen i framtiden.

Våra experter inom teknisk design kan hjälpa dig med:

 • Process-, anläggnings- och maskinteknik
 • Automation, instrumentering och elteknik
 • Tillämpningsteknik
 • Rörledningar, tankar och tryckkärl (kunskap om både design och regelverk)
 • Design när utrustning och produktionslinjer ska flyttas samt för installationer
 • Underhåll och innehållsproduktion för ERP-system
 • Digital förvaltning av tillgångar (dokumentation, tekniska databaser)
 • Säkerhetsrevision och säkerhetsteknik
 • Beräkningstjänster, flexibilitetsberäkningar och stresstester

Få uppdaterad information med erfaren industriell projekthantering 

Att hantera stora projekt med många faser och intressenter, och samtidigt hålla sig inom överenskomna tidsfrister och budget är en utmaning. Våra erfarna projektledare sänker dina stressnivåer genom att styra projektet effektivt från projektplanering till innehållsproduktion samt systemunderhåll för underhållssystemet (CMMS).

Våra projektledare kan hjälpa dig med:

 • Projektplan och projektuppdelning
 • Platsinstruktioner och säkerhetskoordination
 • Upphandling och resursplanering
 • Tekniska kontrollåtgärder och koordination
 • Arkiverings- och distributionssystem för projektmaterial
 • Tidsplan och kostnadskontroll
 • Leverans och installationsövervakning


Kontakta våra designcenter i Finland och Polen. Våra tekniska designers och projektledare reser gärna till dina lokaliseringar utomlands också. Här kan du också läsa mer om våra andra tjänster inom samhällsbyggnad och industri.

 

Andra tjänster som kan vara intressanta

Vi hjälper våra kunder att lyckas