Design och byggkonstruktion

Rätt design och byggkonstruktion ger pålitliga resultat. Vi är med dig från start till mål. Hur kan…

Rätt design och byggkonstruktion ger pålitliga resultat. Vi är med dig från start till mål. Hur kan du se till att din byggnad ser ut som du tänkt eller att den blir den energi- och kostnadseffektiva anläggning du planerat för? Och som samtidigt erbjuder framtida användare en bekväm och trygg miljö? Svaret är att designa och bygga ditt projekt med ett livscykelperspektiv.

Kontakta oss för mer information

 

Designa din byggnad med hela livscykeln i åtanke

När vi anlägger ett livscykelperspektiv optimeras utformning och val baserat på totala livscykelkostnader (TLCO) för din byggnad. Med smarta val, och genom att använda moderna, digitala lösningar kan du spara upp till 30 % av årliga energi- och underhållskostnader. 

Rätt utformning minskar dina risker

Det krävs en expert för att garantera stora besparingar utan att offra användarupplevelsen. Det betyder att den som finns med dig i konstruktionskedet tar ansvar för koordinering, analys och konstruktionstester, inklusive hantering av övriga intressenter genom hela designfasen - med både installationsprocess och underhåll i åtanke.

Vi minskar dina risker. Vi ser till att lagar efterlevs och att arbetet stöder projektgenomförandet på ett pålitligt och konsekvent sätt.

Reducera risker och kostnader genom att kombinera design och utförande

Varför inte involvera din installationspartner redan i planeringsfasen? Tidigt samarbete leder till kortare leveranstid, ökad effektivitet i slutskedet och smidig kommunikation genom projektet. Det minimerar även behovet av ytterligare planering i senare faser av projektet. 

Vi hjälper dig planera framtida projekt med de senaste regelverken för hållbarhet och digitalisering i åtanke. Med expertis inom alla tekniska discipliner och segment, vår egen smarta teknologi och våra digitala lösningar, kan vi designa den optimala lösningen för dina behov.

Konceptuell design är det första stadiet i våra design- och konstruktionstjänster. Det börjar med en noggrann analys av dina behov och önskade resultat. När resultaten är tydliga utvärderar vi alternativa lösningar, utvecklar systemspecifikationer och förbereder en projektplan med en uppskattning av investeringen. Vi kan också skapa en prognos för hela livscykelkostnaden. Resultatet är ett dokument som styr all framtida utveckling.

Involvera Caverion i konceptfasen för att maximera funktionalitet och resultat och minimera totalkostnaden för ditt projekt och din byggnads livscykel. Med livscykelkostnad, Life Cycle Cost (LCC) och total ägandekostnad, Total Cost of Ownership (TCO) i åtanke ger den konceptuella designen dig och oss möjligheten att byta riktning (om nödvändigt) utan att påverka projektets leveransschema.

Den grundläggande designfasen (system- eller konceptuell design) inkluderar förslag på övergripande system, projektplan och information om vilka förutsättningar som krävs. Detta är det generella ramverket vi sedan utgår ifrån.

I denna viktiga fas omvandlar vi våra mål och resultat till genomförbara projektplaner.  Vi ger dig en detaljerad specifikation för varje system och beskriver noggrant de olika gränssnitten och funktionerna. Designen inkluderar viktiga delar som detaljerad beskrivning av automationssystemet och olika systemintegrationer. Designen fungerar som bas i genomförandefasen.

När designen är rätt och designfasen avslutats är framgång i nästa steg, installationsfasen, helt beroende av installatörens kunnande. Vi kan projektledning och tekniska installationer och ser därför till att konstruktionsfasen och projektöverlämnandet genomförs professionellt och uppfyller alla tekniska krav.

Rätt ledning och kunnande behövs även efter projektfasen. Vi kan fortsätta stödja dig genom byggnadens hela livscykel. Dina behov förändras och tekniken förbättras kontinuerligt. Därför planerar vi flexibelt. Det ger utrymme för uppgraderingar och modernisering av tekniska system så att driften alltid är så effektiv och pålitlig som möjligt. Detta garanterar optimala omgivningar för dina kunder och byggnadens slutanvändare.

 
 

Andra tjänster som kan vara intressanta