Ventilation och luftbehandling - för ökat välbefinnande och produktivitet

Ett antal parametrar påverkar produktiviteten i din verksamhet. Arbetsmiljön har stor inverkan och…

Ett antal parametrar påverkar produktiviteten i din verksamhet. Arbetsmiljön har stor inverkan och då inte minst inomhusmiljön, som kvaliteten på luften vi andas, belysning och temperatur. Detta är skälet till att tekniken när det gäller ventilation och luftbehandling måste vara effektiv. Vi behöver ett behagligt inomhusklimat. Tillsammans med värme och sanitet är detta pelarna i modern fastighetsservice.

 
 

Välj rätt ventilationsteknik och luftbehandling för din fastighet

För att uppnå optimalt inomhusklimat behöver du välja den teknologi som bäst passar din fastighets behov genom att ta hänsyn till hur många människor som kommer att använda utrymmet och när. Korrekt anpassad luftkonditionering skapar ett lämpligt inomhusklimat för ökat välbefinnande och ökad produktivitet på arbetsplatsen.

Ur en ägares synvinkel vill du undvika oförutsedda dyra reparationer och långa förseningar i att hitta de rätta kontakterna för att lösa de problem som uppstår. Som tur är kan alla dessa krav kombineras i ett genomtänkt och individuellt anpassat ventilationssystem.

Med det rätta valet kan du också reducera långsiktiga kostnader eftersom skräddarsydda installationer har en högre effektivitet och kräver mindre underhåll.

Finns det optimala ventilationslösningar för dina behov?

Våra kunniga representanter kan hjälpa dig att beräkna vad som blir bäst för din fastighet, installera ventilations- och luftkonditioneringssystemen och underhålla dem. Det rätta valet för dig kan vara en standard-HVAC eller så behöver du en specifik, avancerad lösning, som ventilationstrummor, lufthanteringsenheter (AHU), exklusiva renrumslösningar eller industriell lufthantering.

Passar din fastighet in i någon av kategorierna nedan? Kontakta oss för detaljerade referensen från liknande ventilations- och luftkonditioneringsprojekt.

 • Kontorsbyggnader
 • Hotell
 • Shoppingcenter
 • Skolor och universitet
 • Flygplatser
 • Evenemang och mässhallar
 • Idrottsanläggningar
 • Sjukhus
 • Laboratorier
 • Renrum
 • Industriområden och produktionsanläggningar

Bra support för din byggnad

Ventilation och luftkonditionering är extremt viktiga ingredienser i din byggnad. Koppla din fastighet till vårt dygnetruntöppna Remote center och kunniga tekniker kommer att testa och justera ventilation och annan fastighetsteknik och olika inställningar på distans.  Detta gör att vi kan reagera snabbt på eventuella driftstörningar såväl som hur det står till med energieffektiviteten.

Remote center verkar i nära samarbete med vår kundtjänst som registrerar serviceorder. Detta möjliggör för oss att hjälpa dig med utmaningar - när helst de uppstår.

Juridiska krav blir allt striktare. Ibland behövs snabba justeringar lika mycket som långsiktig planering av förbättringsarbeten. Som driftsansvariga är vi din sparringpartner för att se till att du klarar uppgifterna på bästa sätt.  Kontakta oss och vi kommer att hitta en ventilations- och luftkonditioneringslösning för dina behov och målsättningar.

 

Andra tjänster som kan vara intressanta