Sprinklers och släckningssystem skyddar människor i din byggnad och minimerar skador

En okontrollerad brand är en katastrof för människor, egendom och affärsverksamhet. Eld och rök är…

En okontrollerad brand är en katastrof för människor, egendom och affärsverksamhet. Eld och rök är en stor hälsofara, dyrbar utrustning kan gå förlorad och verksamheten avbryts när byggnaden blir obrukbar. Första steget för att brandsäkra är ett branddetektorsystem som upptäcker att det brinner. Nästa steg är att släcka branden effektivt. Då behövs ett brandsläcknings- och sprinklersystem.

Det senaste brandsläcknings- och sprinklersystemet säkrar din fastighet genom hela livscykeln

Vi har lång erfarenhet av både standardsystem och anpassade brandsläcknings- och sprinklersystem och också av undertryck. Vilka specifikationer som än är aktuella för just din fastighet garanterar vi en tillförlitlig och effektiv lösning som passar dina behov.

Via vårt helhetsperspektiv ser vi till att din lösning är funktionell och optimerad genom hela livscykeln. Anpassad planering, högkvalitativa installationer och regelbundet underhåll ger en optimal lösning för fastighetens brandsläcknings- och sprinklersystem.

Du kan koncentrera dig på din kärnverksamhet utan att oroa dig för släckningsutrustning.  Vi reparerar och vi genomför årliga och planerade underhållsplaner anpassade efter dig som en del i ett långsiktigt partnerskap.

Vi kan hjälpa dig att designa, installera och underhålla:

  • Sprinklersystem
  • Vattendimma
  • Gasbrandsläckare
  • Skumbaserade brandsläckningssystem
  • Köksbrandsläckare
  • Brandutryckningsutrustning

Tänt ditt intresse? Vi ser fram emot att höra om de specifika behov du ser i just din fastighet, så tveka inte att kontakta oss!

Andra tjänster som kan vara intressanta