Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Karolinska Universitetssjukhuset är en av Skandinaviens främsta sjukvårdsanläggningar och har en total golvyta på cirka 380 000 m2. 

 
 

800 sängplatser

600 000 patientbesök årligen

Reducerad energiförbrukning med 6% årligen

Kundbehov

  • Hög driftsäkerhet och snabb felavhjälpning
  • Minskad energianvändning

Lösning

  • Caverion förvaltar och utvecklar Karolinska Universitetssjukhusets fastigheter i Solna.
  • Caverion tillhandahåller service för värme, ventilation, kyla, styr och regler, el, reservgeneratorer, hissar och rörpostsystem, med mera, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.
  • Caverions driftcentral: Nio tekniker finns på plats dygnet runt. Totalt hanterar teknikerna 20 000 ärenden varje år samtidigt som exempelvis 150 larm i anläggningens hissar övervakas.
  • Reservkraft: Dieselgeneratorer och tillgång till totalt 600m3 diesel säkerställer drift av sjukhuset i sju dygn i händelse av strömavbrott.

Locum förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt ägaren Region Stockholm. Genom engagemang, innovation och samverkan erbjuder Locum sjukvården och invånarna i länet attraktiva och hållbara vårdmiljöer.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Vi hjälper våra kunder att lyckas

Andra tjänster som kan vara intressanta