Papper och massa - tjänster för pappersbruk 

Fungerande industriprocesser är avgörande - över hela livscykeln. Ett brett utbud av fastighetstekniska bastjänster, digitala övervakningslösningar samt trygg installationsteknik till dina processer stöttar avbrottsfri verksamhet inom papper och massa.

Cardboard.jpg

Rätt lösningar för drift och produktion ger hållbar effekt för företag inom Pulp & Paper

Sverige är en av världens största producenter av massa, papper, kartong och sågade trävaror. Som i alla industrier pågår en transformation med nya krav som följd. Tillförlitlig och energismart drift, redundanta system, smart automation, hög säkerhet – dessa faktorer är lika viktiga som en trygg och hälsosam arbetsmiljö. Allt detta är avgörande för att du ska kunna möta kundernas behov och förväntningar.

manufacturer.png

Bastjänster

Tekniken i verksamheten spelar en allt större betydelse. När exempelvis el, ventilation och VS fungerar optimalt så är det mesta på banan! Dessa och andra fastighetstekniska system fungerar som bäst när de samspelar med varandra.

VÅRA  BASTJÄNSTER:

manufacturer.png

Energieffektivisering

Utvecklingen går fort och även industrier inom traditionella områden uppdaterar verksamheten med energieffektiva system och digitala gränssnitt. Något som gör teknikunderhåll förutsägbart och mer hållbart. 

VÅRA SMARTA TJÄNSTER:

manufacturer.png

Processunderhåll

Den kvalitet, kostnadseffektivitet och miljöprestanda behövs för att konkurrera. En projekt- och underhållspartner med stabila processer och lång erfarenhet från pappers- och massaindustrin är en god start.

VÅRA PROCESSTJÄNSTER:

Vill du veta mer?

Kontakta oss! 

 

Lokal förankring för produktion och medarbetare

Med medarbetaren i centrum levererar vi lösningar från ett Caverionkontor nära dig. Från 80 platser över hela Sverige finns vi hela tiden i närheten - med specialister och tekniker som vet hur man driftar kritiska system, underhåller produktionslinor och fastigheter, genomför projekt på olika nivåer, hanterar övervakning och säkerhet och driver de processer som är avgörande för att verksamheten ska fungera på bästa sätt.

Safety First - säker arbetsmiljö och trygga medarbetare ger resultat

För pappers- och massaindustrin är fokus kärnverksamheten där säker och tillförlitlig drift samt energiförsörjning är A och O. En trygg arbetsmiljö är en grundpelare - hos er och oss. Vi har tillsammans med dig lyckats när allt fungerar sömlöst. Digitaliserat, automatiserat och med dina och våra medarbetares hälsa och säkerhet i fokus.

Ni ska kunna fokusera på det ni kan bäst. För att underlätta säkerställer vi att dina processer, lokaler och närmiljö har rätt teknikinnehåll, håller hög kvalitet samt fungerar effektivt och följer tillämpbara lagar och regler.

Läs mer hälsa och trygga arbetsplatser

Två Caverion anställda tittar på ett dokument

Lyckad outsourcing av underhållet för din industrianläggning

Vår engelska e-book hjälper dig att undersöka viktiga frågor när det gäller industriellt underhåll och hitta den underhållspartner som är bäst lämpad för din anläggnings behov.

Ladda ner e-boken här


 


Industrirör för Pulp & Paper

Inom pappers- och massaindustrin är piping en viktig faktor och industrin kräver spetskompetens när det gäller rörläggning. Den finns hos oss. Här ser du hur Caverion-kollegorna på Industrirör arbetade med installationen i Gävle hamn.

Läs mer om industrirör

Dealerships_Teaser_1140x641.jpg
 

Underhållsplan för pappersindustrin

En avbrottsfri drift är avgörande för industrin. Det gällar att veta vilka åtgärder som brådskar - och vilka som kan vänta. Tillsammans skapar vi en väl genomarbetad underhållsplan. Här hittar du översikt och förslag på hur du planerar underhållet för pappersbruket. 

Ladda ner

Forest pulp and paper industry.jpg
 

En del av pappers- och massaindustrin

Precis som de bolag vi arbetar med har vi ett långsiktigt perspektiv. Ofta är relationen snarare ett partnerskap än kund/leverantör. På det sättet har vi bland annat arbetat i Nymölla – ett samarbete som nyligen firade 50 år. Och vi hoppas på 50 till.

Tillsammans mot 100

 
 

Vi är många som kan hjälpa dig inom papper och massa. Här är några av oss du kan kontakta direkt eller via formuläret

 
Christer Carlsson

Distriktschef

Peter Brauns

Industrirör Projekt

Ann-Charlotte Boström

Distriktschef Projekt