Effektiv projektledning för dina fastighetstekniska projekt garanterar leverans i tid och inom budget

Varje fastighet och industriprojekt har unika egenskaper. Det är därför viktigt i projekten att…

Varje fastighet och industriprojekt har unika egenskaper. Det är därför viktigt i projekten att noga  kontrollera, prognostisera och optimera. Frågor under vägen behöver dokumenteras och alla ändringar för kvalitet, kostnad och tidplan måste genast hanteras och kommuniceras. Åtgärder behöver dokumenteras och vara lätta att komma åt. Viktigt i hela värdekedjan inklusive underentreprenörer, leverantörer och logistik.

 

Hantera komplexiteten - vi kan de flesta byggprojekt

För att leverera ett komplext projekt framgångsrikt krävs kvalificerad projektledning som fokuserar på att uppnå projektets mål och minimera alla risker som riskerar projektet. Vi har mycket lång erfarenhet inom både nyproduktion, moderniseringsprojekt och fastighetsförvaltning och av alla typer av åtgärder - olika omfattning och storlek inklusive av att hantera underentreprenörer.

Projektledning och projektgenomförande via en enda kontaktpunkt

Vi hanterar ditt projekt från planering till genomförande. Som din enda kontaktpunkt koordinerar och integrerar våra projektledare all fastighetsteknik för att leverera en fullständig lösning som passar dina behov. På vilket sätt gynnar detta dina projekt?

 • Snabbare projektleverans:
  • Kortare projekttid, då installationer kan överlappa planeringsfasen
  • Snabbare genomförande genom att återanvända gemensamma processer och mallar
  • Bättre beslutsfattande genom mer effektiv projektkommunikation
  • Effektiv hantering av fastighetsteknik genom en övergripande projektkoordination
 • Högre flexibilitet och kundtillfredsställelse:
  • Möjlighet att göra ändringar i design, kvalitet, kostnader och tidplan på ett kontrollerat sätt
  • Våra projektledare granskar kontinuerligt projektet för att hitta förbättringar och optimera möjligheter
  • Ökad kundtillfredsställelse och färre förändringar då allt är ett flöde
 • Minskade kostnader:
  • Totala projektkostnader och arbetstimmar begränsas tack vare effektivt genomförande
 • Minskade risker:
  • Tidigare identifiering och hantering av problem i projekt då våra processer är proaktiva

Projektmetoder och lösningar som passar dina behov

Ett framgångsrikt projekt är beroende av nära samarbete och öppen kommunikation. Vi väljer noga ut det bäst lämpade teamet för att styra projektet genom genomförande, kostnadssituation, kvalitetssäkring, tidplan och mål.

Du slipper hantera flera olika entreprenörer - vi kan vara den  enda kontaktpunkten och våra projektledare koordinerar och integrerar all fastighetsteknik för att leverera en fullständig lösning som passar dina behov. Projektteamet ansvarar för att regelverk efterlevs och för kontakter med myndigheter. Vi kommunicerar transparent och proaktivt alla genom alla projektfaser och milstolpar.

Luta dig tillbaks - vi hanterar fullt ut ditt projekt

Caverions projektledning täcker allt du behöver för en lyckad nykonstruktion eller modernisering av din byggnad eller industrifastighet:

 • Planering och uppföljning
 • Platsledning och övervakning
 • Kravställning
 • Samordning med andra intressenter (generalentreprenörer, konsulter, designers och slutanvändare)
 • Upphandling, inköp och att anlita underentreprenörer
 • Materialleveranser och logistik
 • Samordning av installationsarbeten inom tekniska discipliner
 • Kostnadskontroll och prognostisering
 • Fakturering och bevakning av inkommande fakturor och betalningar
 • Rapportering
 • Kvalitetsledning
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Myndigheters godkännandeprocesser
 • Uppstart, provningar och driftsättning
 • Projektdokumentering
 • Projektöverlämning
 • Garantitider

Rätt beslut under projektet garanterar besparingar genom livscykeln

Med vår kunskap om livscykler behöver slutet på projektet inte betyda slutet på vår relation. Vi bygger och installerar med framtiden i åtanke. Våra experter på tekniskt underhåll och fastighetsförvaltning kan ta över och garanterar att värdet på dina investeringar ligger kvar på en hög nivå även under kommande år.

Vill du utmana oss? Begär då ett åtagande för hela livscykeln redan i designfasen. Med rätt beslut tidigt i projektet kan du spara upp till 30 % av kostnaderna genom byggnadens livscykel.

Läs mer här om våra andra tjänster inom samhällsbyggnad och industri.

 

Andra tjänster som kan vara intressanta

Vi hjälper våra kunder att lyckas