Property Management - långsiktig fastighetsförvaltning ökar fastighetsvärdet och optimerar driftkostnader

Din investering behöver vara i goda händer. En lågpresterande fastighet är inte bra för din…

Din investering behöver vara i goda händer. En lågpresterande fastighet är inte bra för din verksamhet och ödslar värdefull tid. En välskött fastighet, å andra sidan, låter dig och dina hyresgäster koncentrera all energi på kärnverksamheten. Som din fastighetsförvaltare erbjuder vi en enda kontaktpunkt för all teknisk, kommersiell och finansiell fastighetsförvaltning. För ge dig ett bra, långsiktigt resultat tänker vi bortom enskilda projekt och kortsiktiga mål. Det betyder färre driftavbrott och att förhållandena inomhus alltid är på topp - idag och många år framöver.

 

Når du dina hållbarhetsambitioner? Tydliga mål är nyckeln till framgång

I ett partnerskap kring fastighetsförvaltning är det avgörande att ha gemensamma mål. För att verkligen förstå vad som betyder mest för dig måste vi tillsammans definiera våra individuella, strategiska, taktiska och driftsmässiga mål och KPI, som kundtillfredsställelse, kontinuerlig drift, kostnadskontroll och hållbarhet.

Caverions team säkerställer att du får det du behöver - under och efter leverans. Vi hjälper dig med projektledning, fastighetsförvaltning, energi och hållbarhet, upphandling och Facility Management - managerade tjänster. Därför kan vi lova att leva upp till dina KPI-er.

 

Läs mer om våra övriga tjänster inom facility management och livscykellösningar.

Andra tjänster som kan vara intressanta

Vi hjälper våra kunder att lyckas