Moderna, säkra och hälsosamma system för vattenförsörjning och sanitet

Om dina vattenförsörjnings- och sanitetssystem inte är designade, installerade eller korrekt…

Om dina vattenförsörjnings- och sanitetssystem inte är designade, installerade eller korrekt underhållna kan de utgöra en betydande säkerhetsrisk för både din fastighet och dess användare.

 

Att välja rätt samarbetspartner minskar risken och kan avsevärt minska dina driftskostnader och belastningen på miljön. Vi hjälper dig med tillförsel, avlopp, vattenrening och vi kan även bidra med uppsamlingssystem och separering av regnvatten.

Vi uppfyller myndighetskrav och riktlinjer och håller därmed alltid hög kvalitet i våra arbeten - därmed tryggar du hälsan och säkerheten, både för användare och byggnad.  Vi har också dygnet-runt-lösningar för incidenter och nödsituationer.

Kostnadseffektiva och hållbara vattenförsörjnings- och sanitetssystem

Vatten är en av de största kostnadsposterna i många fastigheter. Att investera i ett säkert och effektivt vattenförsörjnings- och sanitetssystem minskar driftskostnaderna och gör att du slipper oroa dig för  potentiella läckage eller skador.

Vi är en pålitlig och holistisk partner med många års erfarenhet av att designa, installera och underhålla vatten- och sanitetssystem i både nyproduktion och moderniseringsprojekt.

Vi kan också beräkna och optimera vattentrycket i din fastighet. Att också  isolera vattenledningar ger tydliga energibesparingar.

Planera hållbart, välj rätt armatur - spara vatten

Vatten är en eftertraktad resurs och något att vara rädd om ur flera aspekter. Rätt val och att installera vattenbesparande lösningar ger stora både miljö- och kostnadsbesparingar.

 
 

Andra tjänster som kan vara intressanta