Energirådgivning och energieffektivisering reducerar kostnader och koldioxidutsläpp

 

Investera i energieffektivisering - få hög avkastning på dina investeringar

Då energipriset förväntas öka har energianvändning blivit en prioritet för smarta byggnader. Driften i en byggnad står för ungefär 80 % av livstidskostnaderna, och hela 50 %  kommer från energiförbrukning. En investering i energieffektivitet återbetalar sig vanligen snabbt.  Med energieffektiva fastighetssystem och regelbundet underhåll kan du nå upp till 30 % besparingar i energiförbrukning. Med långsiktig planering för din energianvändning  kan du efterleva regelverk och sänka dina driftskostnader. Resultat? Du bevarar värdet i din fastighet. 

Gör din byggnad smart, högpresterande och hållbar genom energioptimering

Målet är att optimera alla tekniska fastighetssystem för att minimera energiförbrukning utan att offra användarupplevelse och arbetsmiljö. Det är avgörande att se till att den du tar hjälp av har en holistisk kunskap, att din samarbetspartner förstår hur alla dina tekniska system interagerar och att de är kompatibla med varandra. Du behöver pålitliga funktioner för hela din fastighetstekniska portfölj.

För vår del ser vi energieffektivisering som en pågående process. Vare sig det gäller ett nybyggnadsprojekt eller åtgärder i en existerande byggnad hjälper våra energirådgivare dig genom att bedöma situationen, sätta mål och att skapa en strategi för implementering, rapportering och kontinuerlig utveckling. Energieffektivisering är trots allt en fundamental del av förvaltningen av din byggnad - över tid.

Energy efficiency services minimise costs and emissions.jpg
Energy advice and Energy efficiency services minimise costs and emissions.jpg

Se till att du efterlever EU-lagstiftning

För att göra rätt behöver dina fastigheter leva upp till ett antal EU-lagar, inklusive EUs klimat- och energimål. Målen syftar till att våra fastigheter ska användas energieffektivt. Vår energirådgivning ser därför till att din verksamhet efterlever både lagstiftning och mål.

Och att du genererar din egen energi

För att göra det enklare för dig att reducera dina koldioxidavtryck kan vi hjälpa dina byggnader att generera egen, förnybar energi, till exempel med solpaneler eller lokal värmeproduktion, vilket resulterar i att du minskar din efterfrågan på köpt energi.

Tjänster för förbättrad energieffektivitet

Energistrategi | Vägen till hållbar fastighetsportfölj

  • Vi antar en systematisk inställning till holistiska, hållbara tekniska lösningar
  • Vi länkar målsättningar och åtgärder till infrastrukturutveckling, samhällsplanering och regelverk

Energibesiktningar | Bedömer resultat ev energieffektivisering

  • En översyn av hur de justeringar och insatser som rekommenderats påverkar din ekonomi
  • Genom grundläggande översyn, djupgående analyser och utförlig rapportering ser vi över dina tekniska utvecklingsmöjligheter

Energimätningar | Förstå den verkliga situationen

  • Vi föreslår struktur för att mäta din energiförbrukning på ett tillförlitligt sätt
  • Vi ger dig råd kring åtgärder för ett mer energieffektivt fastighetsbestånd eller verksamhet
 
 

Ytterligare tjänster