Smart energieffektivisering sparar kostnader och klimatet 

Caverions breda kompetens och erfarenhet hjälper dig att ta ett
helhetsgrepp på dina fastigheter och ditt befintliga bestånd gällande energieffektivisering.

 
 

Energirådgivning och energibesparing fastighet är ett av de mest eftersökta begreppen just nu - av en anledning

SmartCity_View.jpg

Målet är att optimera alla tekniska fastighetssystem för att minimera energiförbrukning utan att offra användarupplevelse och arbetsmiljö. Det är avgörande att se till att den du tar hjälp av har en holistisk kunskap, att din samarbetspartner förstår hur alla dina tekniska system interagerar och att de är kompatibla med varandra. Du behöver pålitliga funktioner för hela din fastighetstekniska portfölj. För att energibesparingen i din fastighet ska lyckas.

För vår del ser vi energieffektivisering som en pågående process. Vare sig det gäller ett nybyggnad eller åtgärder i en existerande byggnad hjälper våra energirådgivare dig genom att bedöma situationen, sätta mål och att skapa en strategi för implementering, rapportering och kontinuerlig utveckling. Energieffektivisering är en fundamental del av förvaltningen av din byggnad - över tid.


Vad är energieffektivisering?

Att välja energieffektiva system, tjänster och att optimera underhållet kan resultera i över 30 % besparing via energiförbrukningen.  Därför är energieffektivisering väldigt viktigt och med energibesparingar reducerar driftskostnaderna i din byggnad och ökar fastighetens värde.

Energieffektivisering är viktigt både för företagen och samhället då mindre energiåtgång är positivt för miljö och klimat och spar samtidigt pengar. En underbar sidoeffekt - du minskar koldioxidutsläppen med hjälp av energieffektivisering.  

 

EnPC | energieffektivisering i dina fastigheter med garanti

Energianvändning är en viktig samhällsfråga, men visste du att det finns en stor potential att spara både energi och kostnader i ert  fastighetsbestånd?

Med ett helhetsgrepp når ni ett snabbt och tydligt resultat genom att samla alla energibesparande åtgärder i ett projekt – en upphandling räcker.

EnPC modellen hjälper långsiktiga fastighetsägare att grundligt renovera hela fastighetsbestånd och spara energi och kostnader för drift och underhåll. Vi hjälper dig med energirådgivning och energibesparing.  Läs hur vi hjälpte Nordanstig kommun att få bättre energiprestanda och energibesparing. 

Läs mer om EnPC modellen

Building_Cross-Section_1080x1080.png

Energibesparing

Du känner säkert redan till enklare åtgärder för energibesparing som att kalibrera ventilationssystemet, minska inomhusbelysningen eller att reducera användningen av kylsystem.

Här får du fler konkreta energibesparingstips på hur du gör för att få direkt - och långsiktig - energieffektivisning.

Ladda ned guiden

Attraktiv energirådgivning anpassade för era behov

När energipriset ökar blir energianvändning en prioritet för smarta byggnader. Driften i en byggnad står för ungefär 80% av livstidskostnaderna och hela 50% kommer från energiförbrukning. En investering i energirådgivning återbetalar sig vanligen snabbt.

Med energieffektiva fastighetssystem och regelbundet underhåll kan du nå upp till 30% besparingar i energianvändning. Med långsiktig planering för din kan du efterleva regelverk och sänka dina driftskostnader - och - du stärker värdet av din fastighet. 

Kärnan i Caverions energitjänster är att vi hjälper att genomföra konkreta åtgärder som ger resultat. Caverions breda utbud borgar för ett tryggt projekt och vi sätter både kundservice, hållbarhet och digitalisering i fokus. 

EnPC | Storskalig energieffektivisering 

Hitta besparingspotentialen för både energi och kostnader i ert befintliga fastighetsbestånd med hjälp av energieffektivisering eller energirenovering, som vi tycker det bör heta då vi hjälper er att renovera och förbättra era energieffektiviseringsåtgärder så ni får ännu bättre energibesparingar. 

Med ett helhetsgrepp når ni ett snabbt och tydligt resultat genom att samla alla energibesparande åtgärder i ett projekt – Caverion EnPC.

Drift Management | Ett avtal med oss spar energi

En fastighets kostnader utgörs till huvudelen av underhållskostnader. Med vårt serviceavtal får du en moderniserad fastighet med maximal energibesparing, garanterad funktion, driftsäkerhet och koll på underhållskostnaden. 

Caverion Energy Balance | Hållbar energibalans i dina byggnader

En klimatvänlig CO2-lösning som ersätter traditionella installationer för värme och kyla. Låter som en dröm - men är verkligt.

Med Caverion Energy Balance hämtar du energin från luften, något som är väldigt bra ur såväl ett miljö- som ett hållbarhetsperspektiv. Läs mer om energieffektivisering med Energy Balance.

SRI | Rusta för nuvarande och framtida behov

Med Caverions SRI-konsultation fastställer du din byggnads digitala status och får en konkret färdplan för hur din fastighets smarta beredskap ska förbättras. Efter konsultationen kan vi hjälpa dig, både med råd och att genomföra relevanta åtgärder.


Tjänster för förbättrad energieffektivisering

Vi har energieffektivisering och energirådgivning för alla målgrupper och segment. Vilken passar dig bäst?

School.png
manufacturer.png
Factory002.png
Remote_Centre.png

Offentlig sektor

  • EnPC
  • Energicontroller

EnPC modellen

Privat fastighetsägare

  • Energiprojekt
  • Drift Management

Drift Management

Industri

  • Energy Balance
  • Industriprojekt

Caverion Energy Balance

Rådgivning

  • SRI
  • EKL

SRI-konsultation


Håll dig uppdaterad om lagar och krav från EU och få tips på vägen av oss

Det finns mycket att hålla reda på och många olika typer av krav ni som fastighetsägare behöver hålla koll på och ta ställning till. Många lagar kommer från EU och gäller idag men nya är på väg framförallt genom EU paket Fit for 55 och RePowerEU. För större företag finns också regler om EKL - Energikartläggning för stora företag. När det gäller byggnader är det s.k. EPBD-direktivet (direktivet om byggnaders energiprestanda) centralt och här kommer nya krav att ställas även på befintliga byggnader. Det finns också gällande krav både på energideklarationer och OVK-besiktningar. 

Målen syftar till att våra fastigheter ska användas energieffektivt. Vår energirådgivning ser därför till att din verksamhet efterlever både lagstiftning och mål. Om du behöver lite konkreta tips på hur du kan börja så är förstås bästa sättet att kontakta någon av oss direkt. Vi har också gjort en enkel guide som hjälper dig med energieffektivisering. Vill du få fortsatt inspiration så anmäl dig till vårt nyhetsbrev där vi kontinuerligt delar med oss av råd och tips och erfarenheter vi har från hur vi hjälpt och hjälper våra kunder framåt.

Roller_Coaster.png

 

Vi hjälper dig inom energieffektivisering och hållbarhet

 

Andra tjänster som kan vara intressanta