Energirådgivning och energieffektivisering reducerar kostnader och koldioxidutsläpp

 

Investera i energieffektivisering - få hög avkastning på dina investeringar

När energipriset ökar blir energianvändning en prioritet för smarta byggnader. Driften i en byggnad står för ungefär 80 procent av livstidskostnaderna och hela 50 procent kommer från energiförbrukning. En investering i energieffektivitet återbetalar sig vanligen snabbt. Med energieffektiva fastighetssystem och regelbundet underhåll kan du nå upp till 30 procents besparingar i energianvändning. Med långsiktig planering för din kan du efterleva regelverk och sänka dina driftskostnader. Resultat? Du bevarar värdet i din fastighet. 

Tips på hur du kan spara energi

Dessa förslag på åtgärder känner du såklart redan till i teorin ... 

 • Kalibrera ventilationssystemet
 • Minska inomhusbelysningen
 • Korta ner tiden för utomhusbelysning och reklamskyltar
 • Reducera användningen av kylsystem
 • Analysera energibehovet och minska värme, kyla och belysning i utrymmen som sällan används

... så här får du fler konkreta tips på hur du gör för att få direkta - och långsiktiga - effekter: 

"Energibesparing fastighet" är ett av de mest eftersökta begreppen just nu - av en anledning

Målet är att optimera alla tekniska fastighetssystem för att minimera energiförbrukning utan att offra användarupplevelse och arbetsmiljö. Det är avgörande att se till att den du tar hjälp av har en holistisk kunskap, att din samarbetspartner förstår hur alla dina tekniska system interagerar och att de är kompatibla med varandra. Du behöver pålitliga funktioner för hela din fastighetstekniska portfölj. För att energibesparingen i din fastighet ska lyckas.

För vår del ser vi energieffektivisering som en pågående process. Vare sig det gäller ett nybyggnad eller åtgärder i en existerande byggnad hjälper våra energirådgivare dig genom att bedöma situationen, sätta mål och att skapa en strategi för implementering, rapportering och kontinuerlig utveckling. Energieffektivisering är en fundamental del av förvaltningen av din byggnad - över tid.

Energy efficiency services minimise costs and emissions.jpg
Energy advice and Energy efficiency services minimise costs and emissions.jpg

Se till att du efterlever EU-lagstiftning

För att göra rätt behöver dina fastigheter leva upp till ett antal EU-lagar, inklusive EUs klimat- och energimål. Målen syftar till att våra fastigheter ska användas energieffektivt. Vår energirådgivning ser därför till att din verksamhet efterlever både lagstiftning och mål.

Och att du genererar din egen energi

För att göra det enklare för dig att reducera dina koldioxidavtryck kan vi hjälpa dina byggnader att generera egen, förnybar energi, till exempel med solpaneler eller lokal värmeproduktion, vilket resulterar i att du minskar din efterfrågan på köpt energi.

Tjänster för förbättrad energieffektivitet

Energistrategi | Vägen till hållbar fastighetsportfölj

 • Vi antar en systematisk inställning till holistiska, hållbara tekniska lösningar
 • Vi länkar målsättningar och åtgärder till infrastrukturutveckling, samhällsplanering och regelverk

Energibesiktningar | Bedömer resultat ev energieffektivisering

 • En översyn av hur de justeringar och insatser som rekommenderats påverkar din ekonomi
 • Genom grundläggande översyn, djupgående analyser och utförlig rapportering ser vi över dina tekniska utvecklingsmöjligheter

Energimätningar | Förstå den verkliga situationen

 • Vi föreslår struktur för att mäta din energiförbrukning på ett tillförlitligt sätt
 • Vi ger dig råd kring åtgärder för ett mer energieffektivt fastighetsbestånd eller verksamhet
 
Ro hela kommunens fastighetsbestånd mot en bättre energiprestanda Vet du att det finns en stor…

Ro hela kommunens fastighetsbestånd mot en bättre energiprestanda

Vet du att det finns en stor besparingspotential för både energi och pengar i ert kommunala fastighetsbestånd?

Med ett helhetsgrepp når ni ett snabbt och tydligt resultat genom att samla alla energibesparande åtgärder i ett projekt – Caverion EnPC 2030.

Läs mer om EnPC 2030

 

Energieffektivisera direkt med någon av dessa tjänster:

Caverion Energy Balance | Hållbar energibalans i dina byggnader

En klimatvänlig CO2-lösning som ersätter traditionella installationer för värme och kyla. Låter som en dröm - men är verkligt. Med Caverion Energy Balance hämtar du energin från luften, något som är väldigt bra ur såväl ett miljö- som ett hållbarhetsperspektiv.

Caverion Energy Balance

SRI | Rusta för nuvarande och framtida behov

Med Caverions SRI-konsultation fastställer du din byggnads digitala status och får en konkret färdplan för hur din fastighets smarta beredskap ska förbättras. Efter konsultationen kan vi hjälpa dig, både med råd och att genomföra relevanta åtgärder.

SRI-konsultation

Drift Management | Ett avtal med oss sparar energi

En fastighets kostnader utgörs till huvudelen av underhållskostnader. Med vårt serviceavtal får du en moderniserad fastighet med maximal energibesparing, garanterad funktion, driftsäkerhet och koll på underhållskostnaden. 

Drift Management

 
 

Ytterligare tjänster