Med en kunnig partner undviker du driftstopp i dina kraftverk och industrier

Om du vill maximera din produktionstid och reducera underhållskostnader i din industrianläggning…

Om du vill maximera din produktionstid och reducera underhållskostnader i din industrianläggning behöver du öka förutsägbarheten för underhåll och eliminera oplanerade driftstopp. För att nå dina mål jobbar vi proaktivt och med rätt kompetens för underhåll inom industrin.

Kontakta oss för mer information

 

Oavbruten produktion genom heltäckande fastighetsunderhåll

Antagligen producerar du livsmedel, kemiprodukter, energi, medicin eller trävaror. Oavsett vilket så behöver du en flexibel partner för ditt tekniska underhåll. Detta så att produktionen inte avstannar oplanerat och du behöver också en partner som kan ta sig an akuta reparationer, dagligt underhåll och långsiktiga utvecklingsprojekt.  Genom oss samlar du all kunskap och erfarenhet på ett ställe vilket leder till bättre resultat - och mindre underhållskostnader.  Vi är en stabil partner som kan hjälpa till att lösa alla dina frågor inom industriförvaltning.

Vi kan även hantera en fullständig outsourcing av fastighetsunderhåll vilket gör att du helt kan fokusera på din kärnverksamhet.

Exempel på underhållstjänster och lösningar för industrier:

 • Processel, automation, instrumentering och driftsättningstester (IO-tester)
 • Elektrisk värmespårning, frekvensomvandlarunderhåll, kalibrering
 • Regelefterlevnad som PED, inklusive specialsvetsning och orbitalsvetsning
 • Underhåll av ventiler, pumpar, fläktar, kompressorer och växellådor
 • Underhåll av blandare, transportband och trågmatare
 • Underhåll av värmeväxlare och reaktorer
 • Tillverkning av läckageförseglare och packningar
 • Underhåll, analys och rengöring av turbinoljesystem
 • Maskin- och verkstadsarbeten
 • Tekniska mättjänster, exempelvis vibrationsmätningar, värmebilder, tryckluftsläckage
 • Digitala och smarta lösningar såsom IoT och AI

Du får ett mer förutsägbart underhåll i din anläggning med hjälp av vår omfattande kunskap, de senaste verktygen och digitala lösningar. När vi tillsammans är proaktiva till industriunderhåll eliminerar vi oplanerade driftsstopp och ökar produktiviteten i din anläggning - du är välkommen att kontakta oss för att diskutera dina specifika behov. Läs mer här om våra övriga tjänster inom drift

Industriunderhåll eliminerar oplanerade driftavbrott.jpg

Andra tjänster som kan vara intressanta