e-Mobility säkerställer driftsäkerheten på dina laddstationer och hela ditt laddnätverk

Högkvalitativ installation, underhåll och fjärrövervakning av laddstationer för elfordon. Marknaden för icke-fossil drift av bilar växer. För att bygga den nödvändiga infrastrukturen för elfordon installeras nu tusentals laddstationer i våra städer varje dag. Med ett snabbt ökande antal elbilar kommer de som använder dina fastigheter sannolikt förvänta sig laddstationer - vi hjälper dig att få din laddinfrastruktur färdig snabbt.   

 

Laddstationer för fordon - installation och underhåll

Med den ökade användningen av elfordon både bland privatpersoner och i företag har efterfrågan på tillförlitlig laddinfrastruktur och laddstationer blivit allt högre. Faktum är att alternativ för laddning av elfordon redan är en integrerad del av den moderna medarbetar- och kundupplevelsen. Förutom en efterfrågan som kraftigt växer, driver också regelverk på kraven att öka antalet laddningsstationer. EPBD - det vill säga  EUs energidirektiv för fastigheter fastställer minimikrav för hur många laddpunkter det ska finnas för elfordon i en byggnad.

Du kan ha flera anledningar att välja att investera i laddstationer för elbilar, exempelvis:

I takt med att allt fler går över till elfordon kan elbilsladdning locka kunder som behöver ladda sina fordon medan de arbetar, handlar eller uträttar ärenden. Genom att erbjuda laddningsmöjligheter kan du uppmuntra kunderna att tillbringa mer tid på ditt företag, vilket leder till ökade intäkter. Möjligheten att ladda på jobbet är idag också en förutsättning för hyresgäster som vill ha moderna arbetsplatser och faciliteter.

Genom att investera i laddningslösningar för elbilar kan ni uppnå era hållbarhetsmål och visa ert engagemang för företagsansvar och minskade koldioxidutsläpp. Detta kan förbättra ditt företags rykte och öka kundlojaliteten. 

Myndigheter erbjuder ofta incitament och rabatter till företag som investerar i infrastruktur för laddning av elbilar. Om du använder dessa program kan det hjälpa till att kompensera för de initiala investeringarna, som exempelvis installationskostnaden, särskilt i äldre byggnader som kräver eftermontering och/eller uppgraderingar av elkablar eller nätanslutning. Läs mer om hur du kan ansöka om bidrag till snabbladdningsstationer. 

I takt med att samhället strävar efter att minska koldioxidutsläppen inom alla sektorer införs nya policyer och bestämmelser som kräver att företagen minskar koldioxidavtrycket. Att investera i laddningslösningar för elbilar kan hjälpa dig att följa dessa bestämmelser som beskrivs i EPBD. Till exempel genom att införa minimikrav för parkeringsplatser över en viss storlek och annan minimiinfrastruktur för e-mobilitet.


Vi vet hur man installerar laddstolpar

Installation och underhåll när det gäller laddstationer kräver både teknisk kunskap och rätt erfarenhet. Vi hjälper dig genom hela processen - från tidig planering, koordinering med leverantörer samt uppgradering av elförsörjningen. Du får en färdig lösning som passar dina behov. Eftersom vi vet vad vi gör får du ett optimalt samarbete där vi också ser till att integrera smidigt och korrekt till elnät och infrastruktur.

Elbil som laddar.jpg

eMobility för framtida generationer

De senaste femtio åren har CO2-utsläppen ökad dramatiskt. Inom vår bransch kan vi bidra avsevärt till att bekämpa klimatkrisen och vi bygger upp våra tjänster i enlighet med detta. Genom att göra våra omgivningar smarta och hållbara underlättar vi för människor och företag att vara produktiva och att må bra - utan att förstöra för framtida generationer. Laddlösningar och eMobility är en viktig del av smarta och hållbara städer och ligger i linje med vårt fokus på hållbarhet och smart teknik.

Processflöde:

icon-26.png
 
 • Vårt tjänsteutbud är alltid rikstäckande och vi kan även erbjuda gränsöverskridande tjänsteleveranser för internationella kunder
 • Vi kartlägger kraven på typ och antal laddpunkter för elfordon samt relaterade behov av tjänstehantering (t.ex. slutanvändarbetalning etc.)
 • Vi gör ett platsbesök där vi förklarar hur din laddningslösning för elfordon kan implementeras på ett kostnadseffektivt och säkert sätt – och vi föreslår den bästa platsen för laddstationen
 • Vi hjälper er med kapacitetsbedömning av befintlig el-anläggning och tar därefter fram en optimal lösning för ert laddbehov.
 • Du får ett förslag baserat på den totala ägandekostnaden, anpassat efter just dina behov
icon-126.png
 
 • Våra laddstationer levereras alltid i enlighet med gällande standarder och god installationspraxis
 • Vi utför platsbesök för att få förutsättningarna för att kunna ta fram rätt lösning
 • Installationen omfattar utrustningen och eventuella tillhörande markarbeten på nyckelfärdig basis
 • Vi konfigurerar förvaltningstjänsten och ger vägledning och utbildning i hur tjänsten ska användas
 • Våra utbildade installatörer garanterar en finish av hög kvalitet
 • Installationsdokumentation, t.ex.
icon-117.png
 
 • Vi kan erbjuda våra kunder fullständiga underhållsbehov, inklusive garantireparationer
 • Våra SLA:er möjliggör även 24-timmars felavhjälpningsservice varje dag året runt
 • Vi har ett rikstäckande nätverk av installatörer, snabba svarstider och tjänster på plats med prioriterad felavhjälpning via vår fjärrhanteringstjänst
icon-89.png
 
 • Gränssnitt för slutanvändare, t.ex. tillgänglighet till laddstationer och faktureringstjänster
 • Kundgränssnitt med realtidsinformation om projektet och/eller laddningsstatus

Hur det fungerar i praktiken:

Nykelfärdig lösning för EV-laddning

Fjärrövervakning för laddningsnätverk för elbilar

 

eMobility lösningar för företag:


Vi hjälper våra kunder att lyckas


Joakim Attoff
Joakim Attoff

Ansvarig eMobility

Kontakta mig så berättar jag mer!