Industriprojekt som garanterar att produktionen i fabriken kan löpa på

I produktionsanläggningar är det avgörande att allt installationsarbete utförs med hög kvalitet och…

I produktionsanläggningar är det avgörande att allt installationsarbete utförs med hög kvalitet och enligt standarder. Detta så att produktion flyter smidigt och att utrustningen förblir i gott skick. Produktionen får inte stå stilla! 

Kontakta oss för mer information

 

Säkra din produktionsprocess med mångsidiga industriinstallationer

Vi ger dig en säker och kostnadseffektiv service i en krävande industriell miljö då vi har lång erfarenhet i olika produktionsmiljöer och väletablerade driftsmetoder. När du väljer att fokusera på en samarbetspartner slipper du förseningar eller luckor i kommunikationen som riskerar din produktionsplan. Via oss får du alla tjänster inom industriinstallation från samma företag: installation och underhåll, från enskilda pumpar till kompletta produktionslinjer, från maskiner till processinstallationer samt installationer för el, automatisering och instrumentering.

Du kan också få nödvändiga rör- och stålkonstruktioner levererade genom oss eftersom vi har tillgång till omfattande materialresurser. Vid behov kan vi inspektera och testa utrustning i enlighet med standarder och underhålla din utrustning under produktionstiden.

Vi kan hjälpa dig med följande installationsbehov

 • Greenfield-projekt, modifieringar, utökningar samt underhållsuppdrag
 • Projektledning, upphandling, teknik, övervakning och arbetsplanering
 • Mekaniska installationer och utrustning
 • El-, automations- och instrumentinstallationer inklusive medel- och högspänningsinstallationer
 • Eltransformatorstationer som nyckelfärdiga leveranser
 • Övervakning av eldriven utrustning och maskiner
 • Svetsning, även i sådana arbetsuppgifter som kräver kvalificering

Letar du efter en partner för ett specialuppdrag?

Förutom hjälp i dina kraftverk och fabriker kan du behöva vårt breda utbud av specialuppdrag. Här är bara några exempel där vi kan hjälpa till:

 • Tjänster för verkstad - för bearbetning och prefabricering
 • Teknik och tillverkning av mobila processenheter såsom laddningsenheter för sprängämnen
 • Installation och underhåll av utrustning för nöjesparker
 • Specifika offentliga uppdrag
 • Kontakta oss så hjälper vi gärna till med dina installationsbehov. Vår verksamhet är baserad i Finland och Polen, men vi arbetar också med uppdrag utomlands.

Kontakta oss så hjälper vi gärna till med dina installationsbehov. Vår verksamhet är baserad i Finland och Polen, men vi arbetar också med uppdrag utomlands. Läs mer om våra andra tjänster inom samhällsbyggnad och industri.

 
 

Andra tjänster som kan vara intressanta

Vi hjälper våra kunder att lyckas