Industriprojekt som garanterar att produktionen i fabriken kan löpa på

I produktionsanläggningar är det avgörande att allt installationsarbete utförs med hög kvalitet och…

I produktionsanläggningar är det avgörande att allt installationsarbete utförs med hög kvalitet och enligt standarder. Detta så att produktion flyter smidigt och att utrustningen förblir i gott skick. Produktionen får inte stå stilla! 

 

Säkra din produktionsprocess med mångsidiga industriinstallationer

Vi ger dig en säker och kostnadseffektiv service i en krävande industriell miljö då vi har lång erfarenhet i olika produktionsmiljöer och väletablerade driftsmetoder. När du väljer att fokusera på en samarbetspartner slipper du förseningar eller luckor i kommunikationen som riskerar din produktionsplan. Via oss får du alla tjänster inom industriinstallation från samma företag: installation och underhåll, från enskilda pumpar till kompletta produktionslinjer, från maskiner till processinstallationer samt installationer för el, automatisering och instrumentering.

Du kan också få nödvändiga rör- och stålkonstruktioner levererade genom oss eftersom vi har tillgång till omfattande materialresurser. Vid behov kan vi inspektera och testa utrustning i enlighet med standarder och underhålla din utrustning under produktionstiden.

Vi kan hjälpa dig med följande installationsbehov

 • Greenfield-projekt, modifieringar, utökningar samt underhållsuppdrag
 • Projektledning, upphandling, teknik, övervakning och arbetsplanering
 • Mekaniska installationer och utrustning
 • El-, automations- och instrumentinstallationer inklusive medel- och högspänningsinstallationer
 • Eltransformatorstationer som nyckelfärdiga leveranser
 • Övervakning av eldriven utrustning och maskiner
 • Svetsning, även i sådana arbetsuppgifter som kräver kvalificering

Letar du efter en partner för ett specialuppdrag?

Förutom hjälp i dina kraftverk och fabriker kan du behöva vårt breda utbud av specialuppdrag. Här är bara några exempel där vi kan hjälpa till:

 • Tjänster för verkstad - för bearbetning och prefabricering
 • Teknik och tillverkning av mobila processenheter såsom laddningsenheter för sprängämnen
 • Installation och underhåll av utrustning för nöjesparker
 • Specifika offentliga uppdrag
 • Kontakta oss så hjälper vi gärna till med dina installationsbehov. Vår verksamhet är baserad i Finland och Polen, men vi arbetar också med uppdrag utomlands.

Kontakta oss så hjälper vi gärna till med dina installationsbehov. Vår verksamhet är baserad i Finland och Polen, men vi arbetar också med uppdrag utomlands. Läs mer om våra andra tjänster inom samhällsbyggnad och industri.

 
 

Ytterligare tjänster

Vi hjälper våra kunder att lyckas