Facility Management - managerade tjänster - för bättre drift i dina fastigheter

Majoriteten av en fastighets kostnader och klimatavtryck uppstår under driftfasen. Att hålla…

Majoriteten av en fastighets kostnader och klimatavtryck uppstår under driftfasen. Att hålla driftkostnaderna nere på ett minimum utan att offra upplevelsen för de som bor, arbetar eller befinner sig i byggnaden är avgörande för att du ska kunna optimera värdet på din byggnad.

Kontakta oss för mer information

 

Håll fast vid en enastående upplevelse för slutanvändare

En välfungerande, människocentrerad miljö med optimalt inomhusklimat och minimal energiförbrukning är vad de flesta som tar del av en fastighet eftersträvar. Driften av din byggnad måste också fortgå oavbrutet för att säkerställa verksamhetens kontinuitet. Ur en ägares synvinkel vill du undvika oförutsedda dyra reparationer och långa förseningar - du behöver ha de rätta kontakterna för att lösa de problem som uppstår.

Utveckla fastighetsvärdet

När du planerar långsiktigt och följer upp drift- och underhållsgarantier regelbundet får du

  • Transparenta och förutsägbara kostnader
  • Energibesparing
  • Minimerade driftuppehåll och snabbast möjliga responstider
  • Optimalt fastighetsvärde genom hela livscykeln
  • Nöjda kunder och användare
  • Vägledning både på plats och på distans

Vi tar idag hand om 30 000 fastigheter

Detta gör vi med vana och trygghet. Vi har redan förbundit oss att skapa resultat i över 30 000 fastigheter - och tar oss gärna an fler. Våra erfarna och engagerade fastighetsförvaltare tar ansvar för att underhålla och utveckla värdet i dina byggnader genom effektiv drift och systematisk, långsiktig planering. Utöver detta kan våra projektledare, inköpsansvariga och hållbarhetsexperter stötta processen för att se till att du får en fullständig fastighetsförvaltning.

Digitala tjänster och smart teknik inom fastighetsförvaltning

För bred fastighetsförvaltning krävs djup kunskap. Vi hanterar tekniskt underhåll för all digital fastighetsteknik, skräddarsydda uppgraderingar och moderniseringar, digitala tjänster samt smart teknik. Våra energiexperter kommer att proaktivt förse dig med rekommendationer om hur energieffektiviteten i dina byggnader kontinuerligt kan förbättras. Tusentals fastigheter är uppkopplade till våra distanstjänster - Remote center - som kan hantera över 90 % av alla tekniska larm på distans.

En kontakt och användbar rapportering

När du behöver hjälp med andra icke-tekniska fastighetsområden hjälper vi dig samordna och handla upp. Du får kompetent hjälp men med fördelen att du behåller din kontaktperson hos oss. Våra tjänster inom fastighetsförvaltning - Facility Management - kommer med fullständig och KPI-fokuserad rapportering, där vi skräddarsyr rapporter och underlag efter dina behov.

Andra tjänster som kan vara intressanta

Vi hjälper våra kunder att lyckas