Ragn-Sells

Återvinningsföretaget Ragn-Sells bygger en unik anläggning för återvinning av salter ut flygaska, en miljöfarlig restprodukt från avfallsförbränning. Caverion installerar ventilation, el, vs och fastighetsautomation i den 1500 kvadratmeter stora och 30 meter höga processbyggnaden Salarium.

 
 
 

Kundbehov

  • Nybyggnad av återvinningsanläggning som med ny och innovativ teknik återvinner värdefulla salter ur miljöfarlig flygaska.


Lösning

  • Installation av ventilation, el, vs och fastighetsautomation i  processbyggnaden. Förutom installationsarbetet har Caverion tagit samordningsansvaret i den delade entreprenaden vilket gjort att projektet fungerat bättre.

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Ragn-Sells erbjuder nyskapande och effektiva lösningar för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser.

Bara i Sverige produceras varje år cirka 300 000 ton flygaska när sju miljoner ton avfall förbränns. Flygaskan, som bildas när rökgaserna renas, är ett farligt avfall med höga halter av miljögifter och högt pH. Samtidigt innehåller askan cirka 20 procent värdefulla salter: kaliumklorid, natriumklorid och kalciumklorid. Med Ragn-Sells innovativa teknik kan salterna säljas på råvarumarknaden och återföras till kretsloppet i stället för att, som i dag, deponeras.

I uppdraget installerar Caverion ventilation, el, vs och fastighetsautomation i processbyggnaden Salarium. Förutom installationsarbetet har Caverion tagit samordningsansvaret i den delade entreprenaden vilket gjort att projektet fungerat bättre.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss

 

Vi hjälper våra kunder att lyckas

Andra tjänster som kan vara intressanta