Service and Projekt – våra affärsenheter

Service

Service

  • Vårt mål är att vara ett ledande tjänsteföretag och våra kunders betrodda partner, samt att växa snabbare än marknaden
  • Del av intäkterna: 60%
 

Vi erbjuder våra kunder ett brett utbud av tjänster, från tekniskt underhåll och fastighetsförvaltning till smart teknik och rådgivande tjänster.

Vi kan erbjuda våra kunder flexibla och högkvalitativa tjänster genom:

  • Att vara ledande inom teknik, digitalisering och hållbarhet
  • Ha ett brett tjänsteutbud

I Finland är Caverion det ledande företaget för underhåll inom industrin. Vårt serviceerbjudande täcker hela underhålls- och produktionsprocessen: från individuell service till heltäckande underhåll, partnerskap och drift i kraftverk och för aktörer inom fjärrvärmedistribution. 

 
Projekt

Projekt

  • Vårt mål är att vara en selektiv mästare inom projekt där en lönsam projektverksamhet stöttar servicetillväxten
  • Del av intäkterna: 40% 
 

Caverion levererar projekt inom inom fastighetsteknik för kunders nya investeringar och renoveringar.

Våra konkurrensfördelar inom projektverksamheten baseras på:

  • Vårt internationella fotavtryck - vår marknad är bred
  • En mycket bred kunskap inom fastighetstekniska discipliner, inklusive smart technologies,
  • Effektivitet
  • Kompetens inom design och konstruktion såväl som inom integrerade livscykelleveranser inklusive underhåll och moderniseringar genom byggnadens hela livscykel

Vi bygger produktivitet och kvalitet i våra projekt genom professionell projektledning, prefabricering och genom att vara en föregångare när det gäller digitalisering av projektplanering och utförande (BIM).