Drift och underhåll av Kemijoki vattenkraftverk

 

Samarbetet
startade 2014

Cirka 80 medarbetare
gick över från Kemijoki Oy till Caverion i enlighet med avtalet

Integrationen
lyckades och företagsansvaret betonades

 Vi valde Caverion på grund av deras engagemang och ansvarsfulla verksamhet. Vi uppskattade deras erfarenhet och kunskap om vattenkraft. 

Sakke Rantala, Kemijoki Oy, operativ chef 

Målsättningar

  • Kraftverkens tillgänglighet och tillförlitlighet måste hållas på en hög nivå för att säkerställa en tillförlitlig, flexibel och förnybar vattenkraftproduktion.
  • För att utveckla produktions- och underhållsverksamheten är det nödvändigt att ta hand om vattenkraftskompetensen hos både företagets och samarbetspartners anställda och värna om dess utveckling, vilket är en av de viktigaste delarna i Kemijoki Oy:s program för företagsansvar.
  • För att effektivisera verksamheten måste nya lösningar och innovationer ständigt utvecklas.
Kemijoki Oy Petäjäskoski padon kuohut
Kemijoki Oy Petäjäskoski padolta joelle

Lösningar

  • Kemijoki Oy är en expert och kundorganisation för vattenkraftproduktion, en betydande del av verksamheten upphandlas från tjänsteleverantörer.
  • Vi har ett nära samarbete med Kemijoki Oy i det tekniska underhållet och underhållet av vattenkraftverken i Kemi och Lieksanjoki samt i driften av produktionssystemen.
  • Vi är aktivt involverade i utvecklingen av nya innovationer och lösningar som kan producera klimatvänlig vattenkraft ännu mer effektivt. Underhållet förbättras, till exempel, med hjälp av proaktiva digitala underhållslösningar.
  • Vi ansvarar för driften och underhållet av Kemijoki Oy:s 18 vattenkraftverk belägna i Kemi och Lieksanjoki älvar. Läs mer om hur Caverion jobbar med drift och underhåll för kraftverk
 

 Driftsäkerhet och långsiktig utveckling av kraftverk kräver att vår partner har expertis inom vattenkraftens speciella egenskaper och ett engagemang för att utbilda nya experter. 

Tuomas Timonen, Kemijoki Oy, vd 

Vill du veta mer?

Kontakta oss

 

 

Läs mer om våra tjänster

 

Bekanta dig med våra andra referenser