Fakturafrågor

Nedan hittar du svar på några av de vanligaste frågorna rörande fakturering. 

Omvänd moms
Från den 1 juli 2007 ska omvänd skattskyldighet användas inom byggsektorn. Omvänd skattskyldighet för moms innebär att det är köparen och inte säljaren som ska redovisa och betala momsen till Skatteverket.

Omvänd moms gäller för försäljning/köp av byggtjänster utförda i Sverige, oavsett om en av parterna är baserad i utlandet. Det innebär att fakturor för byggtjänster ska faktureras utan moms.
 
För att omvänd moms ska gälla måste nedan uppfyllas.

Köparen är ett byggföretag (det vill säga ett företag som mer än tillfälligt tillhandahåller byggtjänster)
Tjänsten som utförs är en byggtjänst
Läs gärna mer om detta på Skatteverkets hemsida

Omfattas en faktura av omvänd moms måste texten ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller” alt ”Omvänd byggmoms” anges på fakturan.

En faktura med omvänd moms måste avse hela fakturan, Caverion kan alltså inte hantera blandade momssatser på en faktura (omvänd moms och momsplikt). I dessa fall måste två separata fakturor skickas.

Märkning
För att en faktura ska gå att registrera i Caverions ekonomisystem måste vissa krav uppfyllas.

Faktureringsadressen ska vara korrekt
Maila gärna fakturan i PDF-format till: levfaktura.se@caverion.com

Observera att eventuella meddelanden i mailet inte läses på denna mailadress.

För kundfakturor använder du adressen kundfakturering@caverion.com

Förutsättningar för PDF-fakturan:
Fakturan måste vara av formatet PDF.
Endast 1 faktura (med eventuella bilagor) per PDF-fil
Namnet på PDF-filen får inte innehålla bokstäverna Å, Ä, Ö 

Om ni inte kan skicka fakturor via e-post, vänligen sänd som pappersfaktura till:                            

Caverion Sverige AB
Box 30155
104 25 Stockholm

Fakturan ska ha korrekt märkning och referens

Kontering anges på följande sätt:
Konto + ordernummer            ex 420100-30134288
Konto + projektelement         ex 401100-166490001.A.PI
Inköpsordernummer/beställning                    ex 4500001234
Referens ska anges med för- och efternamn på den person hos Caverion som hanterat inköpet hos Er.