Fakturafrågor

Nedan hittar du svar på några av de vanligaste frågorna rörande fakturering. 

556052-8753

Elektroniska fakturor
Vi tar helst emot e-fakturor för en effektivare och mer miljövänlig hantering

  • Van-operatör är Basware
  • GLN-nummer är: 7365560528757
  • Peppol-ID 0007:5560528753

Faktura via mail
Maila fakturan i PDF-format till: levfaktura.se@caverion.com

Förutsättningar för PDF-fakturor:

  • Fakturan måste vara av formatet PDF
  • Endast 1 faktura (med eventuella bilagor) per PDF-fil
  • Namnet på PDF-filen får inte innehålla bokstäverna Å, Ä, Ö 
  • Fakturan ska ha korrekt märkning och referens

Observera att eventuella meddelanden i mailet inte läses på denna mailadress.

Pappersfaktura
Om du inte kan skicka fakturor via e-post, vänligen sänd som pappersfaktura till:                            

Caverion Sverige AB
Box 30155
104 25 Stockholm

Märkning
För att en faktura ska gå att registrera i Caverions ekonomisystem måste vissa krav uppfyllas. Faktureringsadressen ska vara korrekt och kontering anges på följande sätt:

Konto + ordernummer ex 420100-30134288
Konto + projektelement ex 401100-166490001.A.PI
Inköpsordernummer/beställning ex 4500001234
Referens ska anges med för- och efternamn på den person hos Caverion som hanterat inköpet.

Är du osäker på hur du ska märka din faktura? Vänd dig i första hand till din kontaktperson. Fakturor som saknar korrekt märkning kommer att returneras.

Omvänd skatteskyldighet gäller inom byggsektorn. Omvänd skattskyldighet för moms innebär att det är köparen och inte säljaren som ska redovisa och betala momsen till Skatteverket. Omvänd moms gäller för försäljning/köp av byggtjänster utförda i Sverige, oavsett om en av parterna är baserad i utlandet. Det innebär att fakturor för byggtjänster ska faktureras utan moms.
 
För att omvänd moms ska gälla måste nedan uppfyllas.

  • Köparen är ett byggföretag (det vill säga ett företag som mer än tillfälligt tillhandahåller byggtjänster)
  • Tjänsten som utförs är en byggtjänst
  • En faktura med omvänd moms måste avse hela fakturan, Caverion kan alltså inte hantera blandade momssatser på en faktura (omvänd moms och momsplikt). I dessa fall måste två separata fakturor skickas.

Omfattas en faktura av omvänd moms måste texten ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller” alt ”Omvänd byggmoms” anges på fakturan. Läs gärna mer om detta på Skatteverkets hemsida

Är du kund? Du når oss via adressen kundfakturering@caverion.com 

Är du leverantör? maila oss via levinfo@caverion.com