Hudiksvalls sjukhus

Hudiksvalls sjukhus genomgår en omfattande modernisering för att kunna tillhandahålla bästa möjliga hälso- och sjukvård även i framtiden. Caverion utför installationerna för medicinska gaser, ventilation och vs.

 
 

Energieffektiv

Minskar sjukhusets värmeförbrukning med
2 500 MWh om året

Ny teknikbyggnad

Förbättrar sjukhusets robusthet och har redundans i alla tekniska system

Samverkansentreprenad

 Caverions projektledning har stor förståelse
för verksamheten

 

Kundbehov

  • Samtliga fastighetstekniska system behövs bytas ut i sjukhuset. Sjukhuset är byggt på 1960-talet så takhöjden är inte anpassad efter dagens krav på medicinska installationer. Det ställer höga krav på projektering och montage.

  • Uppförande av en ny teknikbyggnad som kommer att förbättra sjukhusets robusthet och ha redundans i alla tekniska system, vilket är en förutsättning för framtida byggnationer på sjukhusområdet.

Lösning

  • Caverion utför installationerna för medicinska gaser, ventilation och vs i etapp ett och två.
  • För att minska sjukhusets energianvändning byggs en geoenergianläggning i teknikhuset. Ett smart termiskt system som främst är till för process- och komfortkyla. Systemlösningen är framtagen av Caverion.

I uppdraget är Caverion underleverantör till Peab som har tecknat totalentreprenadavtal med Region Gävleborg. Sjukhuset i Hudiksvall är ett av länets sex sjukhus och ett av länets två akutsjukhus.

Med Caverions helhetslösning möjliggörs ett cirkulärt energikretslopp där både planerade besparingar och hållbarhet är i centrum. Lösningen ligger i teknikens framkant och bygger på femte generationens fjärrvärme som kommer ge besparingar på minst 2000 MWh/år, vilket motsvarar elförsörjningen för ca 133 normalstora villor/år.


 

Vill du veta mer?

Kontakta oss

 

Vi hjälper våra kunder att lyckas

Andra tjänster som kan vara intressanta