Tekniska installationer för krävande utmaningar

Som beslutsfattare för fastigheten behöver du framtidssäkrade lösningar som lever upp till kommande…

Som beslutsfattare för fastigheten behöver du framtidssäkrade lösningar som lever upp till kommande lagstiftning, gör smarta tjänster möjliga och som tar hänsyn till hur människor mår. Samtidigt ska lösningarna ha en positiv miljöpåverkan. Tekniken har en avsevärd påverkan på en fastighets totala livscykelkostnader och på fastighetsvärdet. Därför ska du försäkra dig om att all teknologi installeras och fungerar korrekt från dag ett - utan att du måste lägga värdefull tid på detaljerna.

 
 

Integrerad teknik skapar värde för din fastighet - under hela livscykeln

Integration och distansmöjligheter är avgörande i dagens datastyrda värld, och kompetens inom enbart en fastighetsteknik är inte längre tillräcklig. Det enda sättet att skapa nya värden är att kombinera, analysera och dra slutsatser från den data vi får ut från de integrerade systemen inom olika discipliner. Detta är skälet till, utöver att de har specifik kunskap inom  fastighetsteknik, våra medarbetare alltid tar hänsyn till hur olika tekniker samarbetar mot ett gemensamt mål - att förbättra fastighetens effektivitet, användbarhet och hållbarhet.

Stor kunskap vid installationer av smart teknologi

Vi kan tekniska installationer inom all fastighetsteknik.  Vi rekommenderar teknologi som gör dina omgivningar användarvänliga, smarta och hållbara. Våra tekniker uppdaterar sig regelbundet inom sina områden. De arbetar enligt våra processer, följer alla regelverk, ser till att din installation håller hög kvalitet och följer branschens säkerhetsnormer.

Använd resultatbaserade lösningar i singel- och multidisciplinära installationer

I designfasen definierar du de önskade resultaten av din modernisering, renovering eller ditt nybyggnadsprojekt. För att nå målen arbetar vi tillsammans med dig och teamet som designat lösningen för att få teknik och system på plats. Detta ser till att alla system sedan fungerar effektivt och smidigt tillsammans. 

Caverion utvecklar ledande teknik för byggnader - det är det som sklijer en traditionell fastighet från en framtidssäkrad. Vi garanterar att du kommer att få en effektiv leverans.  Viktigt är också att vi garanterar ekonomiska och miljömässiga resultat, precis som vi uppfyller andra resultat vi kommit överens om. Allt för att dina fastigheter ska få en idealisk livscykel.

Upptäck olika teknikområden - här kan du titta närmare

Ta reda på mer om fördelarna med att använda den senaste tekniken, installationer och underhåll.

 

Andra tjänster som kan vara intressanta

Vi hjälper våra kunder att lyckas