Mobila operationssalar

Karlskoga lasarett behövde bygga om operationssalarna - utan att ge avkall på kapacitet och patientsäkerhet under tiden. Lösningen blev nyckelfärdiga flyttbara operationssalar från MedicSolution. Caverion fick förtroendet att leverera el, automation, styr och ventilation till de högteknologiska och mobila modulerna.

 
 

 Nyckelfärdiga, flyttbara operationssalar

 

Kostnadseffektivt samt kort leveranstid

 

Kundbehov

  • Många svenska sjukhus behöver renoveras eller byggas om för att passa dagens krav.

  • Under själva ombyggnationen finns en risk att både vård- och arbetsmiljö försämras.

Lösning

  • MedicSolutions modulära operationssalar är ett kostnadseffektivt sätt att upprätthålla eller förbättra både kapacitet och kvalitet under byggperioden.
  • Modulärt byggande under kontrollerade former inomhus gör det enklare att bygga en högteknologisk operationsmiljö med säkerställd renrumsstandard med strikta krav på ventilation och driftsäkerhet.
  • Större delen av Caverions arbete skedde inomhus på MedicSolutions montagefabrik i Emtunga i Västergötland. Sammanlagt åtta moduler som rymmer tre operationssalar, tre förberedelserum och ett stort teknikrum fylldes med all nödvändig teknik och alla installationer, så långt det var möjligt, innan de transporterades till Karlskoga för att sättas samman till en fungerande enhet.

 

 

 

  • Lösningen för Karlskoga lasarett består av åtta stålmoduler som monterats samman till tre fullt utrustade operationssalar. Total yta är 460 m² i två plan. All teknik har samlats i övervåningen. De två största salarna är 50 m² vardera.
  • Operationssalarna är utrustade med en helt ny ventilationsteknik (så kallad utspädningsprincip) där luften till varje sal renas med 22 HEPA-filter, ett högeffektivt luftfilter som ger extremt ren luft. Utsugen är placerade i rummets fyra hörn. Läs mer om våra ventilationssystem.
  • Tekniken ökar renheten i hela miljön och motverkar problemet med sårinfektioner. Region Örebro hyr de modulära operationssalarna från MedicSolutions under två år. Därefter kan modulerna monteras ned och användas någon annanstans.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss

 

Vi hjälper våra kunder att lyckas

Andra tjänster som kan vara intressanta