Värmesystem för moderna och energieffektiva fastigheter

Värmelösningar med innovativ förnybar energi, såsom värmepumpar, är ett perfekt sätt att kombinera…

Värmelösningar med innovativ förnybar energi, såsom värmepumpar, är ett perfekt sätt att kombinera effektivitet och hållbarhet. Att ansluta till moderna fjärrvärmesystem, att använda överskottsvärme från annan infrastruktur som kraftverk, kan ha betydande påverkan både ekonomiskt och ur klimatsynpunkt.

 

Välplanerade och välskötta värme- och sanitetslösningar, som rördragning, avlopp, vattenförsörjning och smart avfallshantering, förebygger eutrofiering och förorening. Vattenläckor kan även orsaka skador på utrustning och möjliga driftsavbrott för din verksamhet, så investeringar i rätt rörlednings- och avloppssystem återbetalar sig enkelt.

Se till att livscykeln är optimal för dina sanitets- och värmesystem genom att arbeta med en enda kontaktpunkt

Du får fullständig service för värme och sanitet genom hela livscykeln, från planering och installation till övervakning och underhåll. Vi är kvalificerade och certifierade och kan vårt jobb. Vi tar hand om dina värme-, avlopps- och vattenlösningar för byggnader och industrier, projekt och tjänster. Du kan fokusera på din kärnverksamhet och vara säker på att din fastighet fungerar som den ska. Vi hjälper dig också att välja den mest passande och effektiva värmetekniken 

Värme

  • Traditionell och modern fjärrvärme
    • Energieffektiva miljövänliga lösningar som förser dina slutanvändare med ett behagligt klimat
    • En enda kontaktpunkt för nya system, renoveringar, förbättringar och underhåll
  • Förbränningsanläggningar och värmepannor
  • Avancerade värmelösningar baserade på förnybar energi som värmepumpar

Sanitet

  • Traditionell rörläggning
  • Avlopp
  • Vattenförsörjningslösning

Vi kan också hjälpa dig med regnvattenanvändning och avancerade avloppsreningslösningar, som kan ha en avsevärd påverkan på din verksamhet.

Professionell övervakning - dygnet runt

Caverions Remote center har en professionell, centraliserad dygnetruntövervakning för dina fastighetssystem. Remote center verkar i nära samarbete med vår kundtjänst som registrerar serviceorder.

 
 

Andra tjänster som kan vara intressanta

Vi hjälper våra kunder att lyckas