Effektivisera dina planerade driftstopp

Effektiva insatser under planerade driftavbrott reducerar tiden din verksamhet står stilla. Hur…

Effektiva insatser under planerade driftavbrott reducerar tiden din verksamhet står stilla. Hur länge ett driftstopp varar är en kritisk framgångsfaktor för energi- och industrianläggningar. Alla underhållsaktiviteter under driftstopp - oavsett om det handlar om en fullständig, årlig genomgång eller mindre underhåll - måste utföras enligt plan. Alla nyinstallationer och större reparationer ska ske på samma gång - och snabbt. Vi hjälper dig.

Noggrann planering och skickligt utförande minska driftstopp

Bra planering och utförande ger dig och ditt företag betydande konkurrensfördelar. Med god förberedelse utgör tiden som din anläggning står stilla bara ett par procent av den planerade produktionstiden. Med sämre förberedelse ökar tid och kostnader.

Årligt underhåll tar vanligtvis 10–30 procent av hela underhållsbudgeten för ett industri- eller kraftverk. Bra förberedelser och en skicklig arbetskraft håller dina kostnader nere.

Med kunniga medarbetare och bred geografiska täckning har vi en bra grund för smidigt genomförda, planerade underhållsstopp. Vi har genomfört hundratals och lärt oss hur vi ser till att de blir lyckade och leder framåt.

Genom att planera rätt ser vi också till att ni får en god arbetsmiljö och minimerar risker. När ditt underhåll är noggrant utfört och i tid kommer du att undvika att utrustningen går sönder och sinkar produktionen.

Tjänster du behöver i samband med driftstopp vid planerat underhåll

 • Statuskontroll för att förstå vilket underhåll som brådskar
 • Teknisk planering
 • Projektledning och arbetsplanering
 • Rapporter och inspektioner i enlighet med lagstadgade skyldigheter
 • Inköp av reservdelar
 • Underhålla ventiler och online-testning
 • Platsledning och säkerhetskoordinering
 • Medarbetare och arbetstillstånd
 • Underhålls- och installationsarbete
 • Uppstartsplan med tester
 • Dokumentuppdateringar, slutrapportering.

Med Caverion är dina tjänster  i goda händer. Kontakta oss så hjälps vi åt vid nästa planerade driftstopp.  Läs mer här om våra övriga tjänster inom drift

Andra tjänster som kan vara intressanta