Maxi ICA Stormarknad Örebro Boglundsängen

Maxi ICA Stormarknad Örebro Boglundsängen värms och kyls via butikens luftbehandlingsaggregat. Genom att Caverion installerar ny styr- och reglerteknik, samtidigt som överskottsvärmen från livsmedelskylan ansluts till butikens fem luftbehandlingsaggregat upphör behovet av köpt värmeenergi i stort sett helt.

 
 
 

CO2 värmeåtervinning från livsmedelskyla

Tillvaratar energi och minskar fastigheters energiförbrukning

Ny styr- och reglerteknik

Gör att luftbehandlingsanläggningen kan köras effektivare

Producerar 300 MWh värmeenergi om året

70 procent av butikens totala värmebehov

Kundbehov

  • ICA Fastigheter genomför olika typer av åtgärder i fastighetsbolagets fastigheter för att minska energianvändningen.

  • Behov att ta ett helhetsgrepp om styrningen för butikens luftflöden och köra uftbehandlingsanläggningen effektivare. 

Lösning

  • Caverion installerar ny styr- och reglerteknik med nya funktioner samtidigt som överskottsvärmen från livsmedelskylan ansluts till butikens fem luftbehandlingsaggregat.
  • I projektet ingår även nya elskåp samt byte av styr- och reglerteknik i ytterligare ett fläktrum som betjänar
    restaurang, kontor och vissa butiker i gallerian.
  •  Genom att ta tillvara på överskottsvärmen från butikens kylmaskiner minskar Caverions teknik kraftigt butikens energianvändning.

ICA Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag inom detaljhandel. Bolagets övergripande uppgift är att säkra ICA:s långsiktiga behov av rätt lokaler på rätt platser. Bolaget är ett av Sveriges största fastighetsbolag inom detaljhandel.

Uppdraget på Maxi ICA Stormarknad Boglundsängen, Örebro 
Caverion installerar ny styr- och reglerteknik med nya funktioner samtidigt som överskottsvärmen från livsmedelskylan ansluts till butikens fem luftbehandlingsaggregat. Därmed upphör behovet av köpt värmeenergi för butiken i stort sett helt.

Eftersom luftbehandlingsaggregaten till ICA Maxi inte förbrukar all överskottsvärme från livsmedelskylan ingår även planering för ytterligare ombyggnad av värmesystemet i gallerian i projektet.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss

 

Vi hjälper våra kunder att lyckas

Andra tjänster som kan vara intressanta