• Bild RPC till referens

Rättspsykiatriskt centrum , Trelleborg, Sverige

Caverion utför allt värme- och sanitetsarbete när Sveriges största passivhus byggs strax utanför Trelleborg. 

Återkopplingen från Caverion har fungerat bra. Det som har varit extra bra är när det har uppstått ett hinder i projektet så har Caverion kommit med egna förslag och konkreta lösningar för att komma vidare i projektet, säger Johan Oskarsson, byggledning och samordning, Region Skåne.

Rättspsykiatriskt centrum , Trelleborg, Sverige

Tjänsteområden

  • Projektgenomförande

Teknikområden

  • Värme och sanitet

Kundsegment

  • Offentlig sektor

Typ

  • Sjukhus

Utmaning
Region Skåne gav Caverion uppgiften att utföra allt värme- och sanitetsarbete när Rättspsykiatriskt Centrum (RPC) uppförs strax utanför Trelleborg.

Fakta om byggnaden
RPC i Trelleborg kommer att innehålla vårdanläggning och rehabilitering för 51 patienter. Den färdiga anläggningen kommer även resultera i cirka 150 arbetstillfällen och möjligheter till forskning och utbildning.

Total golvyta byggnaden blir 12 700 m2

Lösning
Den färdiga byggnaden blir ett mycket energieffektivt så kallat passiv- och plusenergihus som kommer att ge ett energiöverskott om 2 kWh/m2/år. Byggnaden producerar därmed mer energi än vad som förbrukas.

Den stora fokusen på energieffektiva lösningar har gett nybygget certifieringen Miljöbyggnad nivå Guld. Guldnivån är den högsta och till grund för certifieringen ligger svenska bygg- och myndighetsnormer samt svensk byggpraxis.

När fastigheten är färdigställd till hösten 2016 kommer det nya Rättspsykiatriskt Centrum att vara det enda passivhuset i Sverige med solceller, solfångare, geotermi och ett eget vindkraftverk på cirka 25 meter.

80% av värmen i ventilationsluften ska återanvändas.

Fastighetssystemen får sin energi från solceller och vindkraftverk samt sol- och vindenergikällor. I kombination med passivhustekniken, gör detta RPC:s nya lokaler unika i Sverige.

Caverion har utfört allt värme- och sanitetsarbete i projektet. Mikael Petersson, projektledare Caverion:

"Det har varit ett intressant projekt att vara med om ändå från kalkylstadiet till installationerna på plats. Som kuriosa kan jag berätta att vi har rullat ut 35 000 meter golvvärme och att vi som mest har haft 10 man i full gång."

RPC är nominerat till årets bygge - läs mer

Projektet startade våren 2014 och pågår till hösten 2016

 
35 000 meter golvvärme har installerats