Kommersiell kyla

Kommersiell kyla- butikskyla, livsmedelskyla, storkök

 • Vi är Sveriges största och ledande leverantör inom livsmedelskyla. Vi har lång erfarenhet av livsmedelskylsystem och samarbetar med alla ledande livsmedelskedjor.
 • Vi utvecklar och tillverkar våra egna CO2-aggregat under varumärket Huurre ECO. Med över 100 Huurre ECO CO2-aggregat i drift i Sverige är vi marknadsledande har stor kunskap inom hela kylprocessen och hur den påverkar energikostnaderna.
 • Via vår driftcentral och vårt molnbaserade övervakningssystem Huurre iTop övervakar, styr och loggar vi butiker, storkök och andra kommersiella lokaler med kylbehov, dygnet runt året runt.
 • Vi arbetar över hela landet och kan serva samtliga fabrikat av kylaggregat och kyldiskar. Dygnet-runt-service med jourverksamhet borgar för minimala driftstopp.
 • Bland våra kunder finns även storkök, restauranger, butiker, caféer och bensinstationer.

 

kommersiell kyla
 

Komfortkyla och värmepumpsystem

Inomhusklimatet är viktigt

Du, dina medarbetare, medmänniskor och kunder presterar bäst i rätt tempereratur. 
Via optimerad värme och kyla får du rätt inomhusklimat - i alla typer av lokaler - stora som små.Nya och befintliga anläggningar ska fungera optimalt och kostnadseffektivt – det är vår specialitet. Med våra egna CO2-aggregat möter vi kraven inom EU och miljöcertifieringar för fastigheter.

komfortkyla
 

Industri- och processkyla

 • Konsultation
 • Installation
 • Termografering | Används för att upptäcka brister i isolering och läckage
 • Laseruppriktning | Vi utför laseruppriktning av till exempel pumpar, kompressorer, motorer, axlar och maskiner
 • Vibrationsmätning | Görs för att minska underhållskostnader och i tid förebygga underhåll. Vi erbjuder vibrationsmätning av pumpar, fläktar och motorer
 • Kompressor renoveringar | En kompressor behöver vid fasta intervaller genomgå en större service
 • Växlar/CIP rengöring
 • Statusbesiktning | Vår kunskap är din trygghet. Genom en teknisk statusbesiktning undersöker och bedömer vi systemets skick och framtida underhållsbehov
 • iTOP, webbaserat övervakningssystem
 • Energisparåtgärder | Bra analys- och felsökningsmetoder är grunden för att optimera driften och minimera driftstörningar
 • Driftcentral 24/7-övervakning
 • Serviceavtal
 • Växlar/CIP rengöring | Vi hjälper till att säkerställa optimal drift och verkningsgrad till lägsta energikostnad genom växlar/CIP rengöring.
 

Processer för ishallar

Vi fryser och servar olika isbanor för ishockey, bandy och curling och vet hur man driver en isbana till lägsta möjliga kostnad, oavsett köldmedium. 

Isbanor är energikrävande. Att minska energiåtgången och återvinna värmen som uppstår sparar både miljö och kostnader.Bred erfarenhet av ammoniaksystem och kylprocesser gör att vi levererar stabila temperaturer och via Huurre iTOP styr och övervakar vi hela ishallen - kyla, värme, varmvatten, belysning, ventilation med mera.

Icehokey.jpg
 

Kyla i datacenter och serverhallar

I datahallar och serverrum ställs höga krav på rätt temperatur, fuktighet, tillgänglighet och driftkostnader. Serverparken alstrar stora mängder värme som på ett effektivt sätt måste ledas bort och ersättas med kyld luft för att utrustningen skall fungera tillfredställande under lång tid.

Vi projekterar, levererar och underhåller datakyla. Med hjälp av vår driftcentral har vi övervakning dygnet runt, året runt och tillgång till jourtekniker. Med exempelvis värmeåtervinning från CO2-aggregat kan värme tillvaratas och återanvändas kostnadseffektivt.

Energieffektiva datacenter

 • Naturlig och säker tillgänglighet för lång tid framöver
 • Intelligent och effektiv värmeåtervinning
 • Låga driftskostnader
 • Fjärrstyrning och kontroll 24/7
 
datacenter och serverhallar