Kommersiell kyla

Kommersiell kyla- butikskyla, livsmedelskyla, storkök

  • Vi är Sveriges största och ledande leverantör inom livsmedelskyla. Vi har lång erfarenhet av livsmedelskylsystem och samarbetar med alla ledande livsmedelskedjor.
  • Vi utvecklar och tillverkar våra egna CO2-aggregat under varumärket Huurre ECO. Med över 100 Huurre ECO CO2-aggregat i drift i Sverige är vi marknadsledande har stor kunskap inom hela kylprocessen och hur den påverkar energikostnaderna.
  • Via vår driftcentral och vårt molnbaserade övervakningssystem Huurre iTop övervakar, styr och loggar vi butiker, storkök och andra kommersiella lokaler med kylbehov, dygnet runt året runt.
  • Vi arbetar över hela landet och kan serva samtliga fabrikat av kylaggregat och kyldiskar. Dygnet-runt-service med jourverksamhet borgar för minimala driftstopp.
  • Bland våra kunder finns även storkök, restauranger, butiker, caféer och bensinstationer.

 

kommersiell kyla
 
 
 

Kyla i datacenter och serverhallar

I datahallar och serverrum ställs höga krav på rätt temperatur, fuktighet, tillgänglighet och driftkostnader. Serverparken alstrar stora mängder värme som på ett effektivt sätt måste ledas bort och ersättas med kyld luft för att utrustningen skall fungera tillfredställande under lång tid.

Vi projekterar, levererar och underhåller datakyla. Med hjälp av vår driftcentral har vi övervakning dygnet runt, året runt och tillgång till jourtekniker. Med exempelvis värmeåtervinning från CO2-aggregat kan värme tillvaratas och återanvändas kostnadseffektivt.

Energieffektiva datacenter

  • Naturlig och säker tillgänglighet för lång tid framöver
  • Intelligent och effektiv värmeåtervinning
  • Låga driftskostnader
  • Fjärrstyrning och kontroll 24/7
 
datacenter och serverhallar