Hållbara köldmedier | Nya regler – revolutionerar din fastighets hållbarhetsbidrag via CO2-kyla. Hög tid att byta ut konventionella köldmedier - de är skadliga för klimatet

Förutom att sluka energi kan kyllösningar också ha skadlig effekt när det gäller utsläpp. Exempelvis, att släppa ut 1 kg via traditionella köldmediet R404 i luften är att jämföra med att släppa ut 4000 kg koldioxid.

Europeiska unionen har infört F-gasförordning, för att minska miljöbelastningen för kyla och luftkonditionering fram till 2030. Det ställer höga krav på din utfasning av ”gamla” köldmedier, de så kallade F-gaserna. I praktiken innebär det att anläggningar med F-gaser kommer att få ökade servicekostnader tills de är utfasade.

  • Miljöfarliga köldmedier elimineras och ersätts av antingen naturliga eller GWP syntetiska köldmedier och system, såsom koldioxid (CO2 ), ammoniak och propan.
  • 2017 skärptes kraven ytterligare för vilka kylsystem som omfattas av den periodiserade läckagekontrollen. 

Läs mer om f-gasförordningen

kvinna i mataffär

Hållbarhet | Koldioxid är ett säkert och miljövänligt köldmedium

  • Redan den kraftiga prisökningen på köldmediet R404a och andra syntetiska köldmedier har överraskat marknaden - ju närmare slutet av köldmediets livscykel desto dyrare.
  • Den globala uppvärmningspotentialen för koldioxid, eller GWP, är upp till 4000 gånger lägre jämfört med traditionella, syntetiska köldmedier.

De viktigaste fördelarna med att byta till hållbar CO2-kyla:

  • du får avsevärt förbättrad energieffektivitet vilket resulterar i lägre driftkostnader
  • du sparar in på ditt underhåll tack vare förutseende analys
  • bytet har en positiv inverkan på dina hållbarhetsmål
  • du lever upp till nuvarande och framtida lagstiftning

Läs mer om CO2 kyla

Nu är det hög tid att fatta beslut för ett koldioxidfritt samhälle - vi hjälper dig att dramatiskt minska ditt koldioxidavtryck.

Koldioxid som köldmedium

Hantera både kyla och värme via Caverion Energy Balance

Caverion Energy Balance använder miljövänliga och hållbara köldmedier och är en helhetslösning för både kyla och uppvärmning av en fastighet - via minsta möjliga energiåtgång. Med hjälp av Caverion Energy Balance kan dina fastigheter bli självförsörjande när det gäller energi. Fjärrvärme kommer därmed inte längre behövas. Alternativt kan din lösning mata överskottet från systemet in i fjärrvärmenätet.

Vasakronan valde Energy Balance för tydliga energibesparingar

 

 

Andra tjänster som kan vara intressanta